Tour Ninh Chữ Vĩnh Hy 3 ngày 3 đêm – Team Building -Lửa Trại – Gala Dinner

Nội dung bao gồm hiện Tour Ninh Chữ Vĩnh Hy 3 ngày 3 đêm – Team Building -Lửa Trại – Gala Dinner Điểm nổi bật trong chương trình Tour Ninh Chữ Vĩnh Hy 3 ngày 3 đêm: Bảng giá Tour Ninh Chữ Vĩnh Hy 3 ngày 3 đêm dành cho đoàn 40 khách trở lên … Đọc tiếp Tour Ninh Chữ Vĩnh Hy 3 ngày 3 đêm – Team Building -Lửa Trại – Gala Dinner