Tour Nha Trang 3 ngày 3 đêm ( KDL Bãi Dài – Đảo Hoa Lan – Đảo Khỉ)

Tour Nha Trang 3 ngày 3 đêm – KDL Bãi Dài – Đảo Hoa Lan – Đảo Khỉ, chương trình bao gồm Team Building tại bãi dài và Gala Dinner. Nội dung bao gồm hiện Bảng giá Tour Nha Trang 3 ngày 3 đêm – KDL Bãi Dài – Đảo Hoa Lan – Đảo dành … Đọc tiếp Tour Nha Trang 3 ngày 3 đêm ( KDL Bãi Dài – Đảo Hoa Lan – Đảo Khỉ)