Tour Lagi Bình Châu Hồ Cốc 3 ngày 2 đêm (Resort 4 sao)

Nội dung bao gồm hiện Tour Lagi Bình Châu Hồ Cốc 3 ngày 2 đêm Chương trình Tour Lagi Bình Châu Hồ Cốc 3 ngày 2 đêm áp dụng cho đoàn 40 khách trở lên. Ngày 1: Khởi hành Tour Lagi Bình Châu Hồ Cốc 3 ngày 2 đêm Team Building Tour Lagi Bình Châu … Đọc tiếp Tour Lagi Bình Châu Hồ Cốc 3 ngày 2 đêm (Resort 4 sao)