Tour hành hương La Vang 9 ngày 9 đêm

Tour hành hương La Vang 9 ngày 9 đêm một chương trình hành hương trãi nghiệm du lịch dài ngày cho các tín hữu công giáo. Chương trình Hành Hương Đức Mẹ La Vang là chính bên cạnh đó quý khách được hành hương thêm: Trung Tâm  Thánh Mẫu Trà Kiệu, viếng các thánh tích … Đọc tiếp Tour hành hương La Vang 9 ngày 9 đêm