Tour hành hương Đức Mẹ Tà Pao Lagi 2 ngày 1 đêm

Tour hành hương Đức Mẹ Tà Pao Lagi 2 ngày 1 đêm áp dụng cho khách đoàn, kết hợp nghỉ dưỡng, tắm biển Lagi, chơi team Building và lửa trại Nội dung bao gồm hiện Giờ Lễ Tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tà Pao Giá Tour hành hương Đức Mẹ Tà Pao Lagi 2 ngày … Đọc tiếp Tour hành hương Đức Mẹ Tà Pao Lagi 2 ngày 1 đêm