Nhà thờ Trung Ngãi Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Trung Ngãi

– Ngày thường: 4h30

– Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 17h00

Nhà thờ Trung Ngãi ở đâu?

– Địa chỉ: ấp 2 xã Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai

– Thành lập năm 1975

– Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm

– Chánh xứ Lm Phạm Hoàng Vương

Gợi ý: Tour Hành Hương Công Giáo tại Việt Nam

giờ lễ nhà thờ trung ngãi
Nhà thờ Giáo xứ Trung Ngãi

Lịch sử nhà thờ Trung Ngãi

Năm 1972, khoảng 500 gia đình công giáo thuộc nhiều giáo xứ ở Quảng Ngãi, bị phân tán do chiến tranh nên được quy tụ lại và đưa vào vùng căn cứ II, Xuân Lộc, Long Khánh để định cư, lập nghiệp. Do quyết định của Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn, số gia đình trên được chia ra làm 2 Giáo xứ: Giáo xứ Tân Ngãi do Cha Gioakim Đoàn Kim Hiền làm chánh xứ. Giáo xứ Trung Ngãi do Cha Phaolô Huỳnh Ngọc Cảnh làm chánh xứ.

Năm 1975, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng sáp nhập hai Giáo xứ thành một và được gọi là Giáo xứ Trung Ngãi do Cha Phaolô Huỳnh Ngọc Cảnh coi sóc.

Năm 1992, Cha Phaolô và cộng đoàn Trung Ngãi khởi công xây dựng nhà thờ mới. Một năm sau, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Đình Luận được cử quản nhiệm Giáo xứ Trung Ngãi, Cha Gioan cùng cộng đoàn tiếp tục hoàn thành công trình nhà thờ và xây dựng nhà xứ.

giờ lễ nhà thờ trung ngãi
Giáo xứ Trung Ngãi – Đồng Nai

Năm 1996, Cha Phêrô Huỳnh Văn Vinh phụ trách cộng đoàn Trung Ngãi. Nhờ sự tận tâm hướng dẫn của Cha Phêrô, các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ dần đi vào nề nếp, ổn định. Bên cạnh đó, Cha Phêrô và cộng đoàn Trung Ngãi chỉnh trang khuôn viên nhà thờ, xây dựng nhà giáo lý, nâng cấp các con đường trong Giáo xứ.

Hiện nay, Cha Gioan Baotixita Bùi Thái Bình đang phục vụ cộng đoàn Trung Ngãi, Cha Gioan Baotixita đã từng bước tu sửa các cơ sở của Giáo xứ và hướng dẫn giáo dân Trung Ngãi ngày một vững mạnh trong đức tin và tình mến.

Địa dư: Đông giáp xứ Đồng Tâm; Tây giáp xứ Hiệp Lực; Nam giáp trường bắn Quốc phòng III; Bắc giáp GHBL Trảng Táo.

Diện tích: 9 km2

Dân số: 7.300 người – 1.455 gia đình công giáo, gồm 6.281 giáo dân – Tỷ lệ: 86%

Linh mục quản xứ

– Gioakim Đoàn Kim Hiền (1972 – 1975).
– Phaolô Huỳnh Ngọc Cảnh (1975 – 1993)
– Gioan Baotixita Nguyễn Đình Luận (quản nhiệm 1993 – 1995)
– Phêrô Huỳnh Văn Vinh (1996 – 2007)
– Gioan Baotixita Bùi Thái Bình (2007 – 2019)
– Giuse Phạm Hoàng Vương (4/10/2019 – )

giờ lễ nhà thờ trung ngãi
Giáo xứ Trung Ngãi

Chào đón Cha Tân Chánh xứ Giuse Phạm Hoàng Vương

Sáng 04.10.2019 – Giáo xứ Trung Ngãi hân hoan đón mừng Cha Tân Chánh xứ Giuse Phạm Hoàng Vương, nguyên Chánh xứ Tín Nghĩa hạt Gia Kiệm. Hiện diện trong ngày lễ nhậm chức hôm nay có Cha Đaminh Ngô Công Sứ, quản hạt Xuân Lộc – chủ sự nghi lễ nhậm chức Chánh xứ Trung Ngãi.

Cùng hiện diện còn có Cha quản hạt Gia Kiệm, quí Cha cố, quí Cha trong và ngoài hạt Xuân Lộc, quí Tu sĩ Nam Nữ, bà Cố cha Tân Chánh xứ và gia đình Linh tông huyết tộc, quí khách, cộng đoàn Giáo xứ Tín Nghĩa và Trung Ngãi. Dưới đây là những hình ảnh ngày nhận xứ:

Năm 1972, khoảng 500 gia đình công giáo thuộc nhiều giáo xứ ở Quảng Ngãi, bị phân tán do chiến tranh nên được quy tụ lại và đưa vào vùng căn cứ II, Xuân Lộc, Long Khánh để định cư, lập nghiệp. Do quyết định của Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn, số gia đình trên được chia ra làm 2 Giáo xứ: Giáo xứ Tân Ngãi do Cha Gioakim Đoàn Kim Hiền làm chánh xứ. Giáo xứ Trung Ngãi do Cha Phaolô Huỳnh Ngọc Cảnh làm chánh xứ.

giờ lễ nhà thờ trung ngãi
Nhà thờ Trung Ngãi – Đồng Nai

Năm 1975, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng sáp nhập hai Giáo xứ thành một và được gọi là Giáo xứ Trung Ngãi do Cha Phaolô Huỳnh Ngọc Cảnh coi sóc.

Năm 1992, Cha Phaolô và cộng đoàn Trung Ngãi khởi công xây dựng nhà thờ mới. Một năm sau, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Đình Luận được cử quản nhiệm Giáo xứ Trung Ngãi, Cha Gioan cùng cộng đoàn tiếp tục hoàn thành công trình nhà thờ và xây dựng nhà xứ.

Năm 1996, Cha Phêrô Huỳnh Văn Vinh phụ trách cộng đoàn Trung Ngãi. Nhờ sự tận tâm hướng dẫn của Cha Phêrô, các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ dần đi vào nề nếp, ổn định. Bên cạnh đó, Cha Phêrô và cộng đoàn Trung Ngãi chỉnh trang khuôn viên nhà thờ, xây dựng nhà giáo lý, nâng cấp các con đường trong Giáo xứ.

Hiện nay, Cha Gioan Baotixita Bùi Thái Bình đang phục vụ cộng đoàn Trung Ngãi, Cha Gioan Baotixita đã từng bước tu sửa các cơ sở của Giáo xứ và hướng dẫn giáo dân Trung Ngãi ngày một vững mạnh trong đức tin và tình mến.

giờ lễ nhà thờ trung ngãi
Giáo xứ Trung Ngãi

Lời kết

Con mãi mãi biết ơn về lòng tốt và lòng nhân từ của Ngài trong suốt cuộc hành trình của con ngày hôm nay. Tuyệt vời là tên của bạn trong tất cả các trái đất! Không ai có thể so sánh được với Ngài, lạy Chúa. Bạn là người giàu có trong lòng thương xót và nhân từ trong sự tốt lành. Cảm ơn Cha đời đời vô cùng vì lòng nhân từ thương xót của Ngài đối với con. Con yêu Ngài, Chúa ơi.


Tham khảo: Nhà Thờ Đức Mẹ Bãi Dâu – Vẻ Đẹp Của Nhà Thờ

Tour Hành Hương Đức Mẹ Bãi Dâu – Chúa Kitô Vua Vũng Tàu 1 ngày

Tour Ninh Chữ Mũi Né 3 ngày 3 đêm 2023 – Resort 3 sao