Nhà thờ Tinh Hoa Lagi – Giáo phận Phan Thiết

5/5 - (1 bình chọn)

Giờ lễ nhà thờ Tinh Hoa

– Ngày thường: 5h00

– Chúa nhật: 5h00 – 16h00

Nhà thờ Tinh Hoa ở đâu?

– Địa chỉ: 85 Lê Thánh Tôn, Tân Hải, Lagi, Bình Thuận

– Bổn mạng: Thánh Teresa Hành Đồng Giesu

– Chánh xứ: Lm GB Hoàng Đại Hoàng

Gợi ý: Tour Hành Hương Công Giáo tại Việt Nam

giờ lễ nhà thờ tinh hoa
Giáo xứ Tinh Hoa – Lagi

Lịch sử nhà thờ Tinh Hoa

1. Thời đoạn thập niên năm 1930 – 1940, khu vực xã Tân Thuận ngày nay thuộc huyện Hàm Thuận Nam và khu vực xã Tân Hải ngày nay thuộc thị xã Lagi, đã có một số gia đình công giáo từ miền Bắc gốc Thái Bình và Thanh Hóa vào Nam lập cư sinh sống.

Ngày 8 tháng 12 năm 1961 cha Gérard Moussay, một linh mục thuộc Hội Thừa Sai Paris (Missions Étrangẻres de Paris) chính thức thành lập giáo xứ Hiệp Nghĩa qui tụ một số gia đình công giáo giáo phận Vinh di cư vào Nam năm 1954.Và năm 1963, cha thành lập thêm giáo xứ Hiệp An, cũng qui tụ một số gia đình công giáo giáo phận Vinh di cư vào Nam năm 1954.

2. Năm 1966 cha Gérard Moussay thành lập giáo điểm truyền giáo Tinh Hoa và trường trung học tại quận lỵ Hàm Tân, tỉnh Bình Tuy. Từ khi giáo xứ Hiệp Nghĩa và giáo điểm truyền giáo Tinh Hoa được hình thành, một vài gia đình gốc Thanh Hóa ở Hiệp Nghĩa chuyển đến Tinh Hoa sinh sống như gia đình ông Giuse Nguyễn Xuân Trang, gia đình ông Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Bình.

Giáo điểm này thuộc thẩm quyền của Ngài cho tới cuối tháng 4 năm 1968. Từ tháng 5 năm 1968, giáo điểm Tinh Hoa trở thành giáo họ Tinh Hoa của giáo xứ Hiệp An, thuộc thẩm quyền cha quản xứ Hiệp An, linh mục Gioan Baotixita Cao Vĩnh Phan.

Cha G.B.Cao Vĩnh Phan là cha phó giáo xứ Hiệp Nghĩa từ năm 1963 đến năm 1964. Ngày 29 tháng 6 năm 1964, theo gợi ý của cha Gérard Moussay, cha G.B. Cao Vĩnh Phan, được Đức Cha Marcello Piquet, giám mục giáo phận Nha Trang, thuyên chuyển về làm linh mục quản xứ giáo xứ Hiệp An.

giờ lễ nhà thờ tinh hoa
Đài Thánh Giuse tại nhà thờ Tinh Hoa Lagi

3. Căn cứ vào các chứng từ sau đây cho thấy cha Gérard Moussay đã làm việc mục vụ từ năm 1966 đến cuối tháng 4 năm 1968 tại giáo điểm truyền giáo Tinh Hoa.

Trích sổ Rửa Tội, quyển I, những người từ số 1 đến số 41, được chính cha Gérard Moussay rửa tội, viết và ký tên, trừ 4 người do cha Jean Mais rửa tội: các số 16,17,18,41. Cha Jean Mais cũng là một linh mục thuộc Hội Thừa Sai Paris.

Tuy nhiên, cha đã hiện diện trên mảnh đất này từ trước năm 1966. Và với diện tích kể trên cha Gérard Moussay xây dựng nhà nguyện, nhà cư trú bằng gỗ và trường trung học Tinh Hoa. Cha G.B. Cao Vĩnh Phan thỉnh thoảng đến giúp cha Gérard Moussay dạy học tại trường trung học này.

Sau đó từ cơ sở tạm thời trường trung học Tinh Hoa, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, lúc bấy giờ là giám mục Nha Trang, thành lập chủng viện Tinh Hoa, chuẩn bị cho giáo phận Phan Thiết sau này. Chủng viện sinh hoạt từ năm 1971 đến năm 1975 dưới sự điều hành của cha giám đốc Phêrô Phạm Tiến Hành. Trong thời gian này Cha Phêrô Phạm Tiến Hành cũng làm mục vụ cho giáo họ Tinh Hoa.

Chính quyền mới trưng dụng chủng viện Tinh Hoa, chỉ còn lại nhà nguyện, nhà sàn bằng gỗ trên một diện tích thu hẹp như trông thấy ngày nay. Chủng viện Tinh Hoa trước kia, nay là trường trung học cấp 2 xã Tân Hải, thị xã Lagi. Các gia đình công giáo giảm sút về số lượng, vì có những gia đình dời cư đến vùng khác sinh sống.

giờ lễ nhà thờ tinh hoa
Nhà thờ Tinh Hoa Lagi

Tuy vậy, trong thời gian khó khăn bị hạn chế về nhiều phương diện, vắng bóng các linh mục, gia đình ông Giuse Nguyễn Xuân Trang can đảm bảo vệ phần đất còn lại, và cùng với một số ít gia đình như gia đình ông Đaminh Đinh Minh Hội, ông Đaminh Dương Văn Ngợi, ông Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Bình, ông Alexis Vương Văn Hợi can đảm thường xuyên đến nhà thờ đọc kinh. Cho tới năm 1977, cha Phêrô Dương Đình Thiện quản xứ Hiệp An (1972-1999) mới bắt đầu thường xuyên đến làm mục vụ cho giáo họ Tinh Hoa.

Và từ năm 1990 đến năm 1994, cha Gioan Nguyễn Văn Hảo quản xứ Hiệp Nghĩa (1974-1994) cũng đến làm mục vụ cho giáo họ Tinh Hoa. Từ thời điểm này, một vài gia đình gốc Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An vào lập cư tại giáo họ Tinh Hoa.

Ngày 01 tháng 01 năm 2004, Đức cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi giám mục giáo phận Phan Thiết, cho phép cha Gioan Baotixita Trần Văn Thuyết, quản xứ Hiệp An (1999-2008), xây dựng nhà thờ giáo họ Tinh Hoa. Ngày 15 tháng 01 năm 2004, Đức cha Nicolas dâng lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ.

Sau 11 tháng thi công, ngày 18 tháng 11 năm 2004, Đức cha Nicolas lại một lần nữa đến dâng lễ cung hiến nhà thờ giáo họ. Trong số quí ân nhân, giáo họ Tinh Hoa không quên gia quyến Đức Ông Luciano de Agostili đã tài trợ phần lớn tài chánh cho công trình xây dựng.

Trong thời điểm xây dựng thánh đường, cha quản xứ Hiệp An cũng xây thêm một nhà khách. Nhà khách hiện nay được sử dụng cho các dì Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết trú ngụ, dạy giáo lý, phát thuốc từ thiện, khám bệnh và châm cứu cho các bệnh nhân.

Ngoài các linh mục có thẩm quyền tài phán kể trên, thỉnh thoảng cũng có các linh mục khác đến dâng lễ vào các ngày Chúa Nhật như cha Giuse Hồ Sĩ Hữu, phó xứ Thanh Xuân, cha Đaminh Nguyễn Đình Cẩm, quản xứ Bình An, cha Antôn Hồ Tấn Khả, phó xứ Hiệp An, cha Antôn Nguyễn Thế Học, phó xứ Vinh Tân, cha Tađêô Nguyễn Quang Trung, quản xứ Hòa Vinh, các cha dòng Châu Thủy…

giờ lễ nhà thờ tinh hoa
Giáo xứ Tinh Hoa

Ngày 24 tháng 3 năm 2006, Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, giám mục giáo phận Phan Thiết quyết định bằng văn thư, bổ nhiệm cha phó Hiệp An Nicolas Huỳnh Đức đặc trách giáo họ Tinh Hoa (tương đương địa giới hành chánh xã Tân Hải) với đầy đủ thẩm quyền theo giáo luật. Và quyền đặc trách này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 3 năm 2006.

Ngày 04 tháng 7 năm 2006, giáo họ Tinh Hoa được nâng lên cấp giáo xứ. Phạm vi sinh hoạt tôn giáo thuộc địa giới hành chánh xã Tân Hải. Và như thế, cha Nicolas Huỳnh Đức (2006-2007) được bổ nhiệm làm linh mục quản xứ tiên khởi của giáo xứ Tinh Hoa.

Tháng 9 năm 2007, từ giáo xứ Liên Hương, Cha Antôn Nguyễn Kiến Tú (2007-2010) được thuyên chuyển thi hành mục vụ tại giáo xứ Tinh Hoa với vai trò quản xứ.

Tháng 4 năm 2010, vì nhu cầu mục vụ giáo phận, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục giáo phận Phan Thiết, thuyên chuyển cha Antôn Nguyễn Kiến Tú làm quản xứ giáo xứ Thuận Nghĩa. Ngay sau đó cha Giuse Nguyễn Đức Khẩn, quản xứ Hiệp Nghĩa, kiêm nhiệm luôn giáo xứ Tinh Hoa (2010-2011).

Ngày 01 tháng 8 năm 2011, Đức cha Giuse bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Việt Huy làm quản xứ Tinh Hoa. Tháng 2 năm 2012, cha Giuse xây dựng nhà xứ và ngày 01 tháng 6 năm 2012 khánh thành nhà xứ mới.

giờ lễ nhà thờ tinh hoa
Nhà thờ Giáo xứ Tinh Hoa

Lời kết

Thống kê cho tới ngày 01.08.2014 giáo xứ qui tụ 152 gia đình, gồm 507 tín hữu (257nam+250nữ). Điểm đặc trưng những gia đình công giáo tại Tinh Hoa không giống như những gia đình các giáo xứ khác qui tụ sát cạnh nhau chung quanh nhà thờ, nhưng từng gia đình chấm phá rải rác giữa những gia đình lương dân; gia đình nọ cách gia đình kia 100m, 200m, 1km, 2km, 3km…

Đây là một môi trường sinh hoạt mục vụ rất khiêm tốn. Tuy vậy giáo xứ vẫn có Ban Thưởng Vụ Hội Đồng Mục Vụ, Hội Các Ba Mẹ Công Giáo, Thiếu Nhi Thánh Thể, Ban Bác Ái Xã Hội…Để giúp giáo xứ trong công việc mục vụ, các chị thuộc hội dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết đã phục vụ từ năm 1989 đến nay.


Tham khảo: Ghé 7 Nhà Thờ Ở Bình Châu Hồ Cốc, Nơi Cầu Nguyện Của Con Chiên

Tour Bình Dương Phan Thiết 3 ngày 2 đêm – Team Building – Lửa Trại

Tour Coco Beach Camp ở lều khuyến mãi