Nhà thờ Thiên An Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Thiên An

– Ngày thường: 5h00 – 18h00

– Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 18h00

Nhà thờ Thiên An ở đâu?

– Địa chỉ: quốc lộ 51 Phước Tân, Long Thành, Đồng Nai

– Thành lập năm 1980

– Bổn mạng Thánh Phaolo Tông Đồ Trở Lại

– Chánh xứ Lm Đaminh Đặng Công Khanh

Gợi ý: Tour Hành Hương Công Giáo tại Việt Nam

giờ lễ nhà thờ thiên an
Giáo xứ Thiên An

Lịch sử nhà thờ Thiên An

Sau năm 1975, một số gia đình công giáo từ các nơi đến khu Long Bình, Phước Tân lập nghiệp. Thời gian đầu, những gia đình này sinh hoạt tôn giáo chung với Giáo xứ Thiên Phước. Năm năm sau, Cha Giuse Trần Văn Hàm chánh xứ Thiên Phước thành lập Giáo điểm Phaolô với số giáo dân 120 người.

Vì chưa có nhà nguyện và điều kiện đi lại khó khăn nên lễ Chúa Nhật hàng tuần được cử hành tại nhà một giáo dân của Giáo điểm Phaolô. Năm 1995, Giáo điểm mượn đất của dòng Thánh Gia và dựng một nhà nguyện bằng tre, gỗ và mái tranh để làm nơi đọc kinh và cầu nguyện.

giờ lễ nhà thờ thiên an
Giáo xứ Thiên An

Hai năm sau, Giáo điểm chuyển nhà nguyện về khu đất mới. Năm 2003, Cha Giuse cùng với cộng đoàn Phaolô khởi công xây dựng nhà nguyện mới và nhà nguyện này được khánh thành một năm sau đó. Năm 2004, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật chính thức nâng Giáo điểm Phaolô lên GHBL và đổi tên thành Thiên An.

Sáu năm sau, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh nâng GHBL Thiên An lên thành Giáo xứ và cử Cha Gioan Baotixita Nguyễn Trường Sơn làm chánh xứ tiên khởi. Hiện nay, Cha Gioan Baotixita đã từng bước giúp cho đời sống đức tin và các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ đi vào nề nếp ổn định.

Địa dư: Đông giáp xứ Phaolô; Tây giáp GHBL Thánh Linh; Nam giáp xứ Tân Hiệp; Bắc giáp xứ Thành Tâm
Diện tích: 35 km2
Dân số: 30.000 người
646 gia đình công giáo, gồm 2.560 giáo dân
Tỷ lệ: 8,53%

Linh mục quản xứ

Giuse Trần Văn Hàm (1980 – 2010)

giờ lễ nhà thờ thiên an
Nhà thờ Giáo xứ Thiên An

Tôi sẽ không ra tay sát hại người

Trong những ngày ấy, Saolê đem ba ngàn người được tuyển chọn trong toàn dân Israel và đi tìm Ðavít và các người theo ông, cho đến những mỏm đá cao dốc rất hẻo lánh, nơi chỉ có những con dê rừng lui tới. Ông đến các chuồng chiên ở vệ đường. Nơi đây có một cái hang, Saolê vào đó đi việc cần. Ðavít và những người theo ông đang núp phía trong hang.

Các người đầy tớ nói với Ðavít rằng: “Ðây là ngày Chúa phán cùng ông: Ta trao thù địch của ngươi cho ngươi, để ngươi đối xử với hắn thế nào tuỳ ý ngươi”. Vậy Ðavít đứng lên, lén cắt một mảnh chiến bào của Saolê.

Sau đó Ðavít hối hận, vì đã cắt áo chiến bào của Saolê. Ông nói với các người theo ông rằng: “Xin Chúa thương tôi, đừng để tôi làm việc này cho chủ tôi, đấng Chúa xức dầu, là ra tay sát hại vua, vì vua là đấng xức dầu của Chúa”. Ðavít ngăm đe những người theo ông không được phép xông vào Saolê.

Saolê đứng lên ra khỏi hang và tiếp tục cuộc hành trình. Ðavít cũng đứng dậy đi theo Saolê ra khỏi hang và gọi giật sau lưng vua rằng: “Tâu đức vua”. Saolê nhìn lại đàng sau, Ðavít sấp mình kính lạy và nói cùng Saolê rằng:

“Tại sao bệ hạ lại nghe những lời người ta đồn thổi rằng: Ðavít toan làm hại bệ hạ. Ðây hôm nay chính mắt bệ hạ thấy rằng: trong hang, Chúa đã trao bệ hạ vào tay tôi. Tôi đã tưởng giết bệ hạ, nhưng tôi thương hại bệ hạ, vì tôi đã nói: Tôi không ra tay sát hại chủ tôi, vì người là đấng xức dầu của Chúa.

giờ lễ nhà thờ thiên an
Nhà thờ Giáo xứ Thiên An

Hơn thế nữa, cha ôi, hãy nhìn xem mảnh chiến bào của bệ hạ trong tay tôi, vì khi xén vạt chiến bào của bệ hạ, tôi không muốn ra tay sát hại bệ hạ. Xin bệ hạ hãy nhận biết rằng tay tôi không làm điều ác và bất công, tôi không phạm đến bệ hạ, nhưng bệ hạ cứ âm mưu hãm hại mạng sống tôi. Xin Thiên Chúa xét xử cho bệ hạ và tôi, và xin Chúa báo thù cho tôi.

Nhưng tay tôi sẽ không phạm đến thân bệ hạ. Như ngạn ngữ xưa có nói “Ác giả ác báo”, nhưng tay tôi cũng sẽ không phạm đến bệ hạ. Hỡi vua Israel, bệ hạ bắt bớ ai? Bệ hạ bắt một con chó chết, một con bọ chét sao? Xin Chúa làm quan án và xét xử cho tôi và bệ hạ, xin Chúa nhìn xem và xét xử vụ này mà giải thoát tôi khỏi tay bệ hạ”.

Ðavít vừa dứt lời, Saolê liền nói: “Hỡi Ðavít con ta, có phải tiếng đó là tiếng của con không?” Saolê cất tiếng khóc và nói cùng Ðavít rằng: “Con công chính hơn cha, con làm ơn cho cha mà cha trả oán cho con. Hôm nay con vạch rõ, con đối xử nhân đạo với cha, vì mặc dầu Chúa đã trao cha vào tay con mà con cũng không giết cha.

Nào có ai gặp kẻ thù mà để nó đi yên lành không? Vậy xin Chúa báo đáp lại cho con về ân huệ mà con đã làm cho cha trong ngày hôm nay. Nay cha biết chắc rằng con sẽ làm vua, và con sẽ nắm mãi mãi trong tay con vương quốc Israel”.

giờ lễ nhà thờ thiên an
Nhà thờ Thiên An

Lời kết

Con kêu lên Thiên Chúa Tối Cao, Thiên Chúa thực hiện cho con điều lành. Nguyện Chúa tự trời thi ân và cứu độ con, làm cho những người bách hại con phải nhục nhã, nguyện Chúa tỏ ra ân sủng và lòng trung tín của Ngài.


Tham khảo: Cập Nhật Thông Tin Giờ Lễ Các Nhà Thờ Vũng Tàu Mới Nhất Năm 2023

Tour du lịch vũng tàu 2 ngày 1 đêm mới nhất 2023 – Khách sạn 3 sao

Tour Phan Thiết – Vườn Nho – Bikini Beach 2 ngày 1 đêm