Nhà thờ Tân Thái Sơn (Thánh Gia) – Giáo phận Sài Gòn

5/5 - (5 bình chọn)

Giờ lễ nhà thờ Tân Thái Sơn

– Ngày thường: 4h45 – 17h15

– Chúa nhật: 4h30 – 16h00 – 17h00 – 18h00

Nhà thờ Tân Thái Sơn ở đâu?

– Địa chỉ: 01 Hoàng Văn Hòe, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TPHCM

– Bổn mạng: Thánh Gia Thất

– Năm thành lập: 1956

– Chánh xứ: Cha Phero Nguyễn Quốc Túy

– Phó xứ: Giuse Phùng Văn Thông Minh

– Phó xứ: Anre Nguyễn Công Thái

– Phó xứ: Giuse Nguyễn Ngọc Thông

– Phó xứ: Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh

>>> Xem thêm: Tour Hành Hương Đức Mẹ La Vang 3 ngày 2 đêm

giờ lễ nhà thờ tân thái sơn
Nhà thờ Giáo xứ Tân Thái Sơn

Nguồn gốc về nhà thờ Tân Thái Sơn

Năm 1954, theo hiệp định Ge-ne-ve, cùng với giáo dân miền bắc, cha Đa Minh Trần Khắc Thiệu đã đưa một phần giáo dân thuộc giáo xứ Lương Điền, giáo phận Thái Bình, di cư vào Nam , mua đất phân phối lại cho dân và lập thành trại định cư với tên gọi là trại tân nhì (Tân sơn Nhì – Gia định) .

Cùng với việc tạm ổn định nơi ăn chốn ở, và để đáp ứng nhu cầu thiêng liêng của giáo dân, Cha Đaminh Trần Khắc Thiệu đã cho xây dựng một ngôi nhà thờ bằng khung sắt, mái lợp và vây chung quanh bằng những tấm tôn, tuy đơn sơ nhưng đủ để phục vụ cho các nhu cầu về phụng vụ.

Cộng tác với Cha Đa minh trong thời gian này là Các ông: Giuse Đặng Bàn và ông Gioan Baotixita Vũ Cật.

Thành lập Giáo xứ

Năm 1957, trại định cư Tân Nhì được Đức Giám mục Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền – Giám Mục Sài Sòn – nâng lên hàng giáo xứ, lấy tên Giáo xứ Tân Thái Sơn, thuộc hạt Phú Bình, chọn Thánh Gia Thất làm bổn mạng Giáo xứ và cha Đa Minh Trần Khắc Thiệu là linh mục chánh xứ tiên khởi.

Cơ cấu Giáo xứ được phân định thành 4 khu, Ban Chức việc gồm: Ông Phêrô Vũ Ngôn, Ông Giuse Trần Tiến Đạt (Ông trùm Huynh), Ông Augustinô Hoàng Bão làm thư ký

Cuối Năm 1958, Cha Đaminh Trần Khắc Thiệu tiếp tục dẫn một phần giáo dân ra khai khẩn tại Phước Long, Trong thời gian này (1959), số giáo dân ở lại tạm thời được Cha Già Triêm và Cha Già Chấn thường xuyên đến giúp đỡ về phụng vụ.

giờ lễ nhà thờ tân thái sơn
Nhà thờ Giáo xứ Tân Thái Sơn

Các giai đoạn phát triển

Năm 1960, Tòa Giám Mục Sài gòn đã bổ nhiệm Cha An tôn Trịnh Ngọc Văn làm Chánh xứ. Cha Antôn tiếp tục mua thêm đất nới rộng diện tích Giáo xứ. Cơ cấu giáo xứ được rút lại thành 3 khu.

• Ở Nhiệm kỳ đầu (1960-1965) Ban Chức việc gồm: Ông Đaminh Vũ Liêu (Ông Rự) làm Chánh Trương, Ông Đaminh Nguyễn Đắc và Ông Antôn Đinh Mão làm Phó Chánh Trương. Trong thời kỳ này, Cha Chánh xứ Antôn cho sửa lại ngôi nhà thờ lớn hơn bằng khung sắt tiền chế thay cho ngôi nhà thờ lúc ban đầu.

• Nhiệm kỳ kế tiếp (1965 – 1970) Ông Chánh Rự nghỉ, Ông Đaminh Nguyễn Đắc lên làm Chánh Trương, Ông Antôn Đinh Mão và Ông Gioan B Vũ Luyện làm Phó Chánh Trương. Ông Giuse Nguyễn Tiêm làm thư ký.

• Nhiệm kỳ tiếp theo (1970 – 1975) Ông Đaminh Nguyễn Đắc làm Chánh Trương, Ông Gioan B. Vũ Luyện làm Phó Chánh Trương, Ông Antôn Đinh Mão làm thủ quỹ, Ông Giuse Nguyễn Tiêm làm Thư ký, Ông Gioan B. Nguyễn Kiểm làm trưởng ban phụng vụ.

Năm 1970, Cha Antôn Trịnh Ngọc Văn tổ chức xây dựng nhà thờ kiên cố bằng bêtông cốt thép,với điện tích dài 37m, ngang 10m, cao 15m, khánh thành tháng 4 năm 1972.

Biến cố 30/04/1975, mọi cơ cấu sinh hoạt phụng vụ của giáo xứ được giữ nguyên.

Năm 1976, Tòa Giám Mục Sài gòn bổ nhiệm Cha Đaminh Bùi Quang Tuyến làm Chánh xứ, mọi Cơ cấu tổ chức Giáo xứ vẫn được giữ nguyên đến năm 1979;

Ông Gioan B. Vũ Cật được bầu làm Chánh Trương, Ông Giuse Phạm Đắc được bầu làm Phó Chánh trương, Ông Gioan B. Vũ Truyền làm thư ký kiêm trưởng Ban Phụng Vụ.

Trong thời gian này, cùng hòa nhập với cuộc sống sinh hoạt bên ngoài xã hội sau biến cố 1975, Cha Chánh xứ Đaminh đã dần dần củng cố lại những sinh hoạt trong giáo xứ. xây dựng lại cơ cấu tổ chức Giáo xứ, phân chia và hướng dẫn sinh hoạt theo từng giới, củng cố về giáo lý cho Thiếu nhi theo từng độ tuổi. gầy dựng lại sinh hoạt của một số đoàn thể gia đình cầu nguyện như Dòng Ba Đaminh, Phạt tạ Thánh Tâm, Tôn Nữ Vương, Legio, Tận Hiến, Phúc âm, gioan tương trợ…..

Về cơ sở vật chất, năm 1981, mua chuông và xây dựng tháp chuông. Những năm sau đó, xây dựng tường bao và đổ bê tông mặt sân chung quanh khuân viên nhà thờ.

(năm 1987, Ông Giuse Phạm Đắc qua đời, Ông Gioan B. Vũ Chi được đề cử làm Phó Chánh Trương)

giờ lễ nhà thờ tân thái sơn
Giáo xứ Tân Thái Sơn

Năm 1991, Tòa Giám Mục bổ nhiệm Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Thục về làm Chánh xứ, Cơ cấu mọi sinh hoạt của Giáo xứ vẫn được giữ nguyên 03 Giáo khu;

Ông Gioan B.Vũ Cật làm Chánh Trương, Ông Gioan B.Vũ Chi làm Phó Chánh trương, Ông Gioan B.Vũ Truyền làm thư ký, Ông Gioan Trần Trấn (Ông Tới) làm trưởng Ban Phụng Vụ.

Về cơ sở vật chất, ngay trong năm 1991 này, Cha Chánh xứ Gioan Baotixia cho sửa lại , nới rộng và nâng cấp gian Cung Thánh trong nhà thờ. Dỡ bỏ hai dãy nhà trước sân nhà thờ (do Chính quyền địa phương trả lại cho Giáo xứ) để mở rông khuân viên nhà thờ. Mở hẻm nối giữa nhà thờ (đường Nguyễn Lộ Trạch hiện nay) và Dòng MTG Tân Việt (đường Lê Sát hiện nay).

Xây dựng Phòng Họp và Phòng khách HĐMV Giáo xứ. Cuối năm 1992, Cha Chánh xứ tổ chức Thánh Lễ đặt Viên Đá xây dựng lại nhà thờ mới trên nền móng nhà thờ cũ, Nhưng vì nhu cầu mục vụ của Giáo Phận, Tòa giám mục đã thuyên chuyển Ngài về làm Chánh xứ Tân Chí Linh, do đó, Công trình xây dựng lại nhà thờ mới chưa thực hiện được.

Năm 1994, Tòa Giám Mục bổ nhiệm Cha Giuse Maria Đinh Cao Tùng về làm Chánh xứ . Theo đà phát triển chung của xã hội, cộng thêm thành phần di dân, dân số giáo xứ tăng đột biến. Cha Chánh xứ Giuse Maria đã ngỏ ý, và Tòa Giám Mục bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn Quốc Túy (cũng là Nghĩa Tử của Cha Giuse Maria) về làm Phụ tá.

Ông Gioan B. Vũ Cật làm Chánh Trương kiêm thủ quỹ, Ông Gioan B. Vũ Chi làm Phó Chánh Trương, Ông Gioan B. Vũ Truyền làm Thư ký, Ông Gioan Trần Trấn làm Trưởng Ban Phụng vụ.

Cơ cấu Giáo xứ được thay đổi, củng cố và phát triển về các mặt như tổ chức các Giáo Họ, hình thành Ban Điều Hành các Giáo Họ, phân chia lịch sinh hoạt mục vụ cho các đoàn thể, trong công tác bác ái xã hội, giáo xứ chú ý đến thành phần giáo dân di dân, giúp họ có điều kiện sống tốt hơn; chăm lo việc giáo dục như phát học bổng, mở lớp học ngoại ngữ, dậy cắt may và dậy vi tính.

Về cơ sở vật chất, Khai thông đường số 6 (đường nguyễn lộ Trạch hiện nay) năm 1996 xây dựng lại Nhà xứ mới, xây dựng Nhà Sinh Hoạt với quy mô 01 trệt 03 lầu, 18 phòng. Nới rộng Nhà thờ ra hai bên bằng khung sắt tiền chế mái lợp tôn.

Mở rộng và xây tường bao khuân viên nhà thờ, cổng và nhà vòm. Năm 1998 thu hồi Nhà xứ cũ xây dựng Hoa Viên. Năm 1999 Xây Đài Đức Mẹ La Vang. Năm 2000 Vận động Giáo Dân cùng làm 3 con đường chính trong Giáo xứ (Đường Hoàng Văn Hòe – Đường Đô Đốc Lộc – Đường Nguyễn Lộ Trạch).

giờ lễ nhà thờ tân thái sơn
Nhà thờ Giáo xứ Tân Thái Sơn

Tháng 12 năm 2005, Đặt Viên Đá và khởi công xây dựng Nhà Thờ mới trên khuân viên nền móng nhà thờ cũ. Đại Tu khu hoa viên (nhà xứ cũ) thành nhà thờ tạm trong thời gian xây dựng Nhà thờ mới.

Đến Năm 2006, khi Ngôi nhà thờ xây dựng mới hoàn tất phần nền móng, tầng hầm và tầng hoa viên, vì tuổi cao sức yếu và đau bệnh, Cha Cố Giuse Maria tạm nghỉ và giao lại cho Cha Phụ tá Phêrô tiếp tục hoàn thiện Ngôi nhà thờ khang trang như hiện nay.

Khánh Thành và cung hiến vào ngày 22 tháng 12/2007. Bên cạnh đó, Cha Phêrô Nguyễn Quốc Túy được Tòa Giám Mục giao làm quản nhiệm Giáo xứ thay cho Cha Cố Giuse Maria.

Tháng 07 năm 2009; Tòa Giám Mục chính thức chấp thuận cho Cha Cố Giuse Maria được Nghỉ Hưu, Đồng thời chính thức bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn Quốc Túy Làm Chánh xứ, và Cha Giuse Nguyễn Hoàng Thanh làm Phụ tá.

Xây dựng nhân sự cho cơ cấu tổ chức Giáo xứ theo quy chế HĐMV Giáo xứ của Tòa Tổng Giám Mục.

Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt phụng vụ của Giáo dân, Cha Chánh xứ Phêrô tiếp tục cho xây dựng các hạng mục sau:

Xây dựng Nhà Chầu Thánh Thể – Nhà Chờ Phục Sinh (Lưu giữ Hài Cốt)

Tháng 6 năm 2011, Cha Chánh xứ Phêrô cho xây dựng mới khu nhà Mục vụ Giáo xứ, với quần thể khu Nhà Xứ, nhà Sinh hoạt, các phòng lưu khách, phòng khách Giáo xứ, hội trường, các phòng sinh hoạt đoàn thể và các phòng học giáo lý.

Trung tuần tháng 9 năm 2012, tiếp tục cho đại tu Khu Nhà thờ tạm thành Hoa Viên thứ hai của Giáo xứ (Hoa Viên thứ nhật là tầng 01 gắn liền với Nhà Thờ). Dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào phục vụ nhu cầu của Giáo dân trong tháng 11 năm 2012.

Nhìn chung, với những cơ sở vật chất như vậy đã hoàn thành được quy hoạch tổng thể cơ sở hạ tầng của Giáo xứ, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh hoạt phụng vụ của mọi thành phần trong Giáo xứ.

Dưới sự dẫn dắt của Cha Chánh xứ Phêrô cùng với sự cộng tác nhiệt tình của Cha Phụ tá Giuse và Quý chức trong Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ, các đoàn thể… giáo xứ ngày một thăng tiến theo đà phát triển chung của giáo Hạt cũng như Giáo phận.

giờ lễ nhà thờ tân thái sơn
Giáo xứ Tân Thái Sơn – hạt Tân Sơn Nhì

Giáo xứ được phân chia thành 05 Giáo Họ (05 khu) gồm:

– Giáo Họ Mông Triệu (Khu I)
– Giáo Họ Gioan Baotixita (Khu II)
– Giáo Họ Chúa Kitô Vua (Khu III)
– Giáo Họ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Khu IV)
– Giáo Họ Thánh Giuse Thợ (Khu V)

Các Gia Đình Cầu Nguyện trong Giáo xứ:

Huynh Đoàn Giáo Dân Đaminh – Legio – Tôn Nữ Vương – Phạt Tạ Thánh Tâm – Gia Trưởng – Monica – Gioan tương trợ – Phúc âm – Tận Hiến – Thăng tiến hôn nhân – La Vang – Lòng Chúa thương xót – Giáo lý viên và Thiếu Nhi

Các Ban Trong Giáo xứ:

Ban Phụng Vụ – Ban Lễ Sinh – Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể – Ban Âm Thanh-Ánh sáng – Ban Giảng dạy Giáo lý Hôn Nhân và tân tòng. – Ban Bác ái Caritas – Ban chăm sóc bệnh nhân – Ban Khánh Tiết – Ban Bảo Vệ – Ban Trật Tự – Ban Bảo trì – xây dựng – Ban Truyền thông – Ban quản lý Các Hoa Viên và Các đền Đài.

Các Ca Đoàn Trong Giáo xứ:

– Ca Đoàn Thánh Gia
– Ca Đoàn Têrêsa
– Ca Đoàn Monica (Các Bà Mẹ)
– Ca Đoàn Giuse (Các Gia trưởng)
– Ca Đoàn Cecilia
– Ca Đoàn Thiên Thần (Thiếu Nhi)

• Ngoài ra còn có một số chị em đệ tử Dòng MTG Tân việt cộng đoàn Tân Thái sơn phụ trách hát một số lễ sáng ngày thường.

Lời kết

“Chính Thánh Thần là Đấng ban phát mọi ân sủng tùy mỗi người, tùy lợi ích. Thánh Thần chính là Đấng liên kết chúng ta thành một thân thể duy nhất”.

Xin cầu chúc sự bình an của Thánh Thần sẽ giúp các em sẵn sàng lên đường, vượt qua mọi khó khăn thử thách, trưởng thành trong đời sống đức tin và thể hiện niềm tin Kitô giáo trong lòng thế giới hôm nay.

THAM KHẢO

Tour Hành Hương Công Giáo Việt Nam

9 Ngôi Nhà Thờ Ở Vũng Tàu Có Kiến Trúc Tựa Thiên Đường