Nhà thờ Tân Cang Long Thành – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Tân Cang

– Ngày thường: 5h00 – 18h00

– Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 17h30

Nhà thờ Tân Cang ở đâu?

– Địa chỉ: ấp Tân Cang, Phước Tân, Long Thành, Đồng Nai

– Thành lập năm 1976

– Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ

– Chánh xứ Lm Gioan Nguyễn Văn Kích SDD

Gợi ý: Tour Hành Hương Công Giáo tại Việt Nam

giờ lễ nhà thờ tân cang
Giáo xứ Tân Cang

Lịch sử nhà thờ Tân Cang

Năm 1972, một số giáo dân xứ Bùi Thái và Tam Hiệp đến Phước Tân, Long Thành định cư lập nghiệp. Một năm sau, cộng đoàn nơi đây dựng một nhà nguyện thô sơ với mái tranh, vách lá để làm nơi đọc kinh và cầu nguyện.

Năm 1976, Cha Micae Trần Đình Cường Phùng dòng Don Bosco đến giúp đời sống tâm linh cho giáo dân. Cùng năm, Giáo xứ Tân Cang được thành lập.

Một năm sau, Cha Micae và cộng đoàn Tân Cang xây dựng nhà thờ bán kiên cố và khánh thành năm 1979. Phục vụ được mười năm, Cha Micae về lại nhà dòng, vì thế thời gian này Giáo xứ không có Cha. Không để cho bà con giáo dân chịu thiệt thòi, nên thầy Gioan Nguyễn Văn Kích (Don Bosco) mời các Cha ở các xứ xung quanh về dâng lễ cho cộng đoàn.

giờ lễ nhà thờ tân cang
Giáo xứ Tân Cang

Năm 1991, Cha Gioan Baotixita Đinh Tiến Hướng, chánh xứ Phú Sơn quản nhiệm Giáo xứ Tân Cang. Sáu năm sau, Cha Gioan Baotixita và cộng đoàn xây nhà giáo lý nhằm đáp ứng nhu cầu mục vụ hiện tại. Năm 1999, Cha Giuse Trần Văn Hàm, quản hạt Long Thành quản nhiệm Giáo xứ Tân Cang. Vì công việc và địa bàn xa cách nên Cha Giuse đã nhờ Cha Gioan Nguyễn Văn Kích coi sóc Giáo xứ. Năm

2010, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh cử Cha Antôn Đinh Quang Thái SDB về phụ trách Giáo xứ. Cha Antôn và cộng đoàn tu bổ các tượng đài, nhà xứ và nghĩa trang. Nhờ ơn Chúa giúp và sự hướng dẫn của Cha Antôn, cộng đoàn Giáo xứ Tân Cang đã từng bước lớn mạnh trong đức tin và các sinh hoạt mục vụ đi vào nề nếp, ổn định như hiện nay.

Địa dư: Đông giáp xứ Giang Điền; Tây giáp xứ Thiên An; Nam giáp xứ Phú Sơn; Bắc giáp xứ Long Đức II.

Diện tích: 36,5 ha
Dân số: 5.270 người
389 gia đình công giáo, gồm 1.401 giáo dân – Tỷ lệ: 26,58%

Linh mục quản xứ

Micae Trần Đình Cường Phùng (1976 – 1990)
Gioan Baotixita Đinh Tiến Hướng (1990 – 1999)
Giuse Trần Văn Hàm (1999 – 2000)
Gioan Nguyễn Văn Kích (2002 – 2009)

giờ lễ nhà thờ tân cang
Nhà thờ Giáo xứ Tân Cang

Hãy nghiệm xét các thần trí 

Các con thân mến, bất cứ điều gì chúng ta xin, thì chúng ta cũng lãnh nhận được nơi Chúa, vì chúng ta giữ các giới răn Người và làm điều đẹp lòng Người. Và đây là giới răn của Người: chúng ta phải tin vào thánh danh Con của Người, là Chúa Giêsu Kitô, và phải thương yêu nhau, như Người đã ban giới răn cho chúng ta. Ai giữ các giới răn của Người, thì ở trong Người và Người ở trong họ. Do điều này mà chúng ta biết Người ở trong chúng ta, đó là Thánh Thần mà Người đã ban cho chúng ta.

Các con thân mến, chớ tin bất cứ thần trí nào, nhưng hãy nghiệm xét các thần trí, coi có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì có nhiều tiên tri giả đã xuất hiện trong thế gian. Do điều này mà các con biết là thần trí của Thiên Chúa: Thần trí nào tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô đã đến trong xác phàm thì là bởi Thiên Chúa; còn thần trí nào phủ nhận Chúa Giêsu, thì không bởi Thiên Chúa mà ra, đó là thần trí của Phản-Kitô; các con nghe nói rằng nó đến, và hiện giờ nó đã ở trong thế gian rồi.

giờ lễ nhà thờ tân cang
Giáo xứ Tân Cang

Các con thân mến, các con bởi Thiên Chúa mà ra và đã thắng nó, vì Ðấng ở trong các con thì cao trọng hơn kẻ ở trong thế gian. Chúng thuộc về thế gian, nên nói chuyện thế gian, và thế gian nghe theo chúng. Chúng ta bởi Thiên Chúa mà ra. Ai biết Thiên Chúa, thì nghe chúng ta; còn ai không bởi Thiên Chúa, thì không nghe chúng ta. Do đó mà chúng ta biết được thần trí chân thật và thần trí dối trá.

giờ lễ nhà thờ tân cang
Giáo xứ Tân Cang

Lời kết

Ta sẽ tuyên rao thánh chỉ của Chúa: Chúa đã phán bảo cùng Ta: “Con là thái tử của Cha, hôm nay Cha đã sinh thành ra Con. Hãy xin Cha và Cha sẽ cho Con được chư dân làm phần sản nghiệp, và cùng kiệt cõi đất làm gia tài”


Tham khảo: Tượng Chúa Kito Vua Vũng Tàu Lớn Nhất Châu Á

Tour hành hương Đức Mẹ Măng Đen 2 ngày 2 đêm

Tour Tà Cú – Phan Thiết 2 ngày 1 đêm bao gồm cáp treo