Nhà thờ Tam Thái Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Tam Thái

– Ngày thường: 4h45 – 17h30

– Chúa nhật: 4h45 – 6h00 – 7h30 – 17h30

Nhà thờ Tam Thái ở đâu?

– Địa chỉ:

– Thành lập năm 1971

– Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời

– Chánh xứ Lm Gioan Baotixita Nguyễn Trường Sơn

– Phó xứ Lm Giuse Đào Minh Lang

Gợi ý: Tour Hành Hương Công Giáo tại Việt Nam

giờ lễ nhà thờ tam thái
Giáo xứ Tam Thái

Lịch sử nhà thờ Tam Thái

Năm 1971, vùng đất Tam Thái còn hoang vu, một số giáo dân đã đến khai phá và canh tác. Năm 1972, Giáo họ Tam Thái được hình thành và cộng đoàn dựng một ngôi nhà nguyện bằng gỗ để làm nơi đọc kinh, cầu nguyện. Năm 1988, nhà nguyện bị sụp đổ vì một cơn bão lớn.

Hai năm sau, Giáo họ Tam Thái bắt đầu xây dựng ngôi nhà thờ mới khang trang để có thể tham dự thánh lễ và cầu nguyện sốt sắng hơn. Thời gian này, Giáo họ được Cha Gioakim Hồ Quang Luật chánh xứ Russeykeo quản nhiệm. Ngày 05.07.1991, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật nâng Giáo họ lên thành Giáo xứ Tam Thái và cắt cử Cha Giuse Đinh Văn Huấn làm chánh xứ tiên khởi.

Cha Giuse cùng cộng đoàn Tam Thái lần lượt khởi công xây dựng và khánh thành đài Đức Mẹ (1994), nhà giáo lý (1995), nhà mục vụ (1998). Năm 2004, Cha Phaolô Phạm Văn Viện kế nhiệm Cha Giuse coi sóc cộng đoàn Tam Thái. Bên cạnh việc nâng đỡ đức tin cho giáo dân, Cha Phaolô và cộng đoàn cùng nhau chỉnh trang lại nhà thờ, nhà giáo lý, khuôn viên nhà xứ. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse Trần Văn Đệ các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ đã đi vào nề nếp và ổn định.

giờ lễ nhà thờ tam thái
Giáo xứ Tam Thái

Địa dư: Đông giáp xứ Hiệp Lực; Tây giáp xứ Gia Lào và núi Chứa Chan; Nam giáp xứ Xuân Thành; Bắc giáp xứ Suối Cát.
Diện tích: 11 km2
Dân số: 25.000 người
– 1.409 gia đình công giáo, gồm 5.704 giáo dân
– Tỷ lệ: 22,81%
Linh mục tiên khởi: Giuse Đinh Văn Huấn

Linh mục quản xứ

– Gioakim Hồ Quang Luật (quản nhiệm 1971 – 1991)
– Giuse Đinh Văn Huấn (1991 – 2004)
– Phaolô Phạm Văn Viện (2004 – 2012)
– Giuse Trần Văn Đệ (2012 – 2017)
Cha phó:
– Đaminh Trần Công Huynh

giờ lễ nhà thờ tam thái
Nhà thờ Giáo xứ Tam Thái

Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa

Thiên Chúa dùng đất mà dựng nên con người và tạo tác con người theo hình ảnh của Chúa. Người lại làm cho nó trở nên hình ảnh Chúa và ban cho nó được quyền hành như Người đã có. Người cũng ban cho nó số ngày và thời gian, ban cho quyền hành trên trần gian.

Người bắt mọi loài phải kính sợ nó, và cho nó thống trị các thú dữ chim trời. Rồi từ đó, Người tạo dựng một nội trợ giống như nó, Người cũng ban cho cả hai có trí, lưỡi, mắt, mũi và tâm hồn để suy tưởng, cho họ đầy sự hiểu biết và trí năng. Người tạo cho họ trí thông minh và cho lòng họ biết cảm giác, chỉ cho họ biết phân biệt lành dữ.

giờ lễ nhà thờ tam thái
Nhà thờ Giáo xứ Tam Thái

Người đặt mắt Người vào lòng họ, chỉ cho họ thấy sự huy hoàng các công trình của Người, để họ ca tụng thánh danh Người, và họ được vinh hiển trong những việc lạ lùng của Người, hầu họ cao rao sự vĩ đại của những kỳ công Người. Người ban thêm cho họ sự thông minh và cho họ thừa hưởng luật trường sinh. Người thiết lập với họ một giao ước vĩnh cửu, chỉ cho họ biết công minh thẩm phán.

Và mắt họ đã nhìn thấy sự huy hoàng vinh hiển của Người, tai họ đã nghe tiếng Người. Rồi Chúa phán với họ: “Các ngươi hãy lánh xa mọi gian ác”. Và Người truyền cho mỗi người trong họ biết những giới răn liên quan đến tha nhân. Ðường lối của họ luôn luôn ở trước mặt Chúa và không hề ẩn náu khỏi mắt Người.

giờ lễ nhà thờ tam thái
Nhà thờ Giáo xứ Tam Thái

Lời kết

Nhưng lòng yêu thương của Chúa vẫn còn tồn tại, tự thuở này tới thuở kia cho những ai kính sợ Người, và đức công minh Chúa còn dành để cho con cháu họ, cho những ai giữ lời minh ước của Người.


Tham khảo: Tượng Chúa Kito Vua Vũng Tàu Lớn Nhất Châu Á

Tour hành hương Đức Mẹ Măng Đen 2 ngày 2 đêm

Tour Nghỉ Dưỡng Long Hải 2 ngày 1 đêm – Resort Alma Oasis 4 sao