Nhà thờ Đồng Hiệp Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Đồng Hiệp

– Ngày thường: 4h30 – 17h45

– Thứ 7: 17h30

– Chúa nhật: 4h30 – 8h00 – 16h30

Nhà thờ Đồng Hiệp ở đâu?

– Địa chỉ: Phú Điền, Tân Phú, Đồng Nai

– Thành lập năm 1994

– Chánh xứ Lm Giuse Phạm Ngọc Duy

– Phó xứ Lm Giuse Nguyễn Văn Hảo

– Bổn mạng Thánh Giuse

Gợi ý: Tour Hành Hương Đức Mẹ La Vang 

Giờ lễ nhà thờ Đồng Hiệp
Giáo xứ Đồng Hiệp

Lịch sử nhà thờ Đồng Hiệp

Sau 1975, nhiều người từ khắp nơi (chủ yếu từ miền Bắc) di cư về Đồng Hiệp khai hoang lập nghiệp và hình thành nên Giáo điểm truyền giáo. Lúc này, Giáo điểm chỉ có một hoặc hai thánh lễ một năm do các cha trong hạt Phương Lâm phụ trách.

Năm 1990, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật thành lập Giáo họ biệt lập Đồng Hiệp trực thuộc Giáo xứ Ngọc Lâm và cử thầy Vinh Sơn Nguyễn Thành Công và thầy Giuse Nguyễn Văn Khánh đến giúp cộng đoàn giáo dân Đồng Hiệp. Các thầy cùng với giáo dân mua lại mảnh đất của hợp tác xã Đồng Tâm và dựng ngôi nhà nguyện đầu tiên bằng cây, mái lá.

Ngày 15.10.1993, Đức Cha Phaolô Maria nâng GHBL Đồng Hiệp thành Giáo xứ và cử Cha Phêrô Lưu Thành Tâm làm chánh xứ tiên khởi. Năm 1994, Cha Phêrô cùng cộng đoàn Đồng Hiệp dựng ngôi nhà thờ bằng gỗ, mái tôn (12m x 24m) và nhà xứ. Ngày 14.10.2002, Đức Cha Phaolô Maria cử Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hưng coi sóc Giáo xứ Đồng Hiệp.

Giờ lễ nhà thờ Đồng Hiệp
Nhà thờ Giáo xứ Đồng Hiệp

Cha Gioan Baotixita đã làm thêm hai bên cánh gà nhà thờ (16m x 16m) và mở rộng diện tích đất nhà xứ. Bốn năm sau, Cha Giuse Phạm Ngọc Duy về phụ trách Giáo xứ. Với sự hăng hái và đầy nhiệt tình, Cha Giuse đã giúp cho các sinh hoạt của cộng đoàn Giáo xứ đi vào nề nếp và ổn định như ngày nay.

Địa dư: Đông và Nam giáp tỉnh Bình Thuận; Tây giáp xứ Phú Hòa, hạt Túc Trưng, phía Bắc giáp xứ Ngọc Lâm.
Diện tích: 30 km2
Dân số: 12.000 người
1.062 gia đình công giáo, gồm 3.978 giáo dân
Tỷ lệ: 33,2%

Linh mục quản xứ

Phêrô Lưu Thành Tâm (1993 – 2002)
Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hưng (2002 – 2006)

Giờ lễ nhà thờ Đồng Hiệp
Nhà thờ Đồng Hiệp

Xin hãy nói – Vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe

Trong những ngày ấy, trẻ Samuel phục vụ trước mặt Hêli. Thời ấy, ít khi Chúa phán và hiện ra. Ngày nọ, Hêli đang nằm tại chỗ mình, mắt ông đã loà và không còn thấy được: Ðèn chầu chưa tắt, Samuel ngủ trong đền thờ Chúa, nơi đặt hòm bia Thiên Chúa. Chúa đã gọi Samuel; cậu trả lời: “Này con đây”, rồi chạy đến Hêli và nói: “Này con đây, vì thầy gọi con”.

Hêli trả lời: “Ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi”. Samuel đi ngủ lại. Nhưng Chúa gọi Samuel lần nữa, và Samuel chỗi dậy, chạy đến Hêli và nói: “Này con đây, vì thầy gọi con”. Hêli trả lời: “Này con, ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi”.

Giờ lễ nhà thờ Đồng Hiệp
Nhà thờ Giáo xứ Đồng Hiệp

Samuel chưa nhận ra Chúa, và lời Chúa chưa mạc khải cho cậu. Chúa lại gọi Samuel lần thứ ba. Cậu chỗi dậy, chạy đến Hêli và nói: “Này con đây, vì thầy gọi con”. Hêli biết Chúa đã gọi Samuel, nên nói với Samuel: “Hãy đi ngủ, và nếu Người còn gọi con, thì con nói rằng: “Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”. Samuel trở về chỗ mình và ngủ lại. Chúa đến gần và gọi Samuel như những lần trước: “Samuel! Samuel!” Và Samuel thưa: “Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”.

Phần Samuel ngày càng lớn lên. Chúa hằng ở cùng cậu, và cậu không để rơi mất lời nào của Chúa. Toàn dân Israel, từ Ðan tới Bersabê, đều nhận biết Samuel là tiên tri trung thực của Chúa.

Giờ lễ nhà thờ Đồng Hiệp
Giáo xứ Đồng Hiệp

Lời kết

Hãy ca tụng Chúa, hãy hoan hô danh Người, hãy kể ra sự nghiệp Chúa ở giữa chư dân. Hãy xướng ca, đàn hát mừng Người, hãy tường thuật mọi điều kỳ diệu của Chúa.


Tham khảo: Thăm Hang Đức Mẹ Côn Đảo Trong Rừng Rậm Hoang Sơ

Tour Hành Hương Cha Diệp 1 ngày 1 đêm

Tour du lịch Hàm Thuận Nam 2 ngày 1 đêm – Team Building – Gala Dinner