Giờ lễ các nhà thờ ở Tân Bình

5/5 - (3 bình chọn)

Giờ lễ các nhà thờ ở Tân Bình – giáo hạt Chí Hòa – giáo hạt Phú Thọ – giáo hạt Tân Sơn Nhì thuộc Giáo phận Sài Gòn

Tour Hành Hương Công Giáo tại Việt Nam

1. Nhà thờ An Lạc – CMT8

– Địa chỉ: 15/2 Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận Tân Bình, TPHCM 

– Ngày thường: 5h00 – 17h15 

– Chúa nhật: 4h30 – 5h45 – 7h15 – 16h00 – 17h00 – 18h15 

Bổn mạng: Chúa Kito Vua

Chánh xứ: Cha Toma Trần Văn Hội

Phó xứ: Cha Đa Minh Nguyễn Tuấn Lộc

2. Nhà thờ An Tôn – CMT8

– Địa chỉ: 947/13/3 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, Tân Bình, TPHCM

– Ngày thường: 17h30 

– Chúa nhật: 7h00 – 17h0

Bổn mạng: Thánh Anton Padova

Thành lập năm 1972

Chánh xứ: Cha Phaolo Nguyễn Thực

3. Nhà thờ Chí Hòa – Bành Văn Trân

– Địa chỉ: 149 Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân Bình, TPHCM 

– Ngày thường: 5h00 – 17h30 

– Chúa nhật: 5h00 – 6h30 – 8h00 – 9h30 – 15h00 – 16h30 – 18h00

Bổn mạng: Đức Mẹ Môi Khôi

Thành lập năm 1771

Chánh xứ: Cha Clemente Lê Minh Trung

Phó xứ: Cha Mattheu Bùi Anh Thi

Linh mục: Martino Nguyễn Phương Linh

4. Nhà thờ Khiết Tâm – Long Hưng

– Địa chỉ: 28 Long Hưng, phường 7, quận Tân Bình, TPHCM 

– Ngày thường: 5h00 – 17h30 

– Chúa nhật: 4h45 – 6h00 – 7h15 – 17h00 

Bổn mạng: Trái Tim Ven Sạch Đức Mẹ

Thành lập năm 1968

Chánh xứ: Cha Phero Nguyễn Văn Giáo SOLT

* SOLT là Dòng Đức Bà Chúa Ba Ngôi – Sister of Our Lady of Mercy

giờ lễ các nhà thờ ở tân bình
Nhà thờ Khiết Tâm

5. Nhà thờ Lộc Hưng – Chấn Hưng

– Địa chỉ: 58/6 Chấn Hưng, phường 6, quận Tân Bình, TPHCM 

– Ngày thường: 4h30 – 17h30 

– Chúa nhật: 4h30 – 6h00 – 17h30

Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi

Thành lập năm 1955

Chánh xứ: Cha Đa Minh Đặng Quốc Hưng

6. Nhà thờ Mẫu Tâm – Hoàng Văn Thụ

– Địa chỉ: 389 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM 

– Ngày thường: 5h30 – 18h00

– Chúa nhật: 5h30 – 7h30 – 17h00 – 18h30 

Bổn mạng: Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ

Thành lập năm 1955

Chánh xứ: Cha Martino Chu Quang Định

7. Nhà thờ Nam Hòa – Đất Thánh

– Địa chỉ: 35/40/9 Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình, TPHCM 

– Ngày thường: 4h30 – 17h30 

– Chúa nhật: 4h30 – 7h00 – 15h30 – 17h30 

Bổn mạng: Thánh Giuse

Năm thành lập 1955

Chánh xứ: Cha Phanxico Xavie Đậu Nguyễn Hoàng Linh

Phó xứ: Cha Giuse Nguyễn Hoàng Tuấn

giờ lễ các nhà thờ ở tân bình
Nhà thờ Nam Hòa – Tân Bình

8. Nhà thờ Nam Thái – CMT8

– Địa chỉ: 168/50 Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận Tân Bình, TPHCM 

– Ngày thường: 5h00 – 17h30 

– Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 17h30 

Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời

Thành lập năm 1956

Chánh xứ: Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến

Phó xứ: Cha Anphongso Nguyễn Ngọc Hoàng Anh

9. Nhà thờ Nghĩa Hòa

– Địa chỉ: 25/18 Nghĩa Hòa, phường 6, quận Tân Bình, TPHCM 

– Ngày thường: 5h30 – 17h00

– Chúa nhật: 4h30 – 6h00 – 7h30 – 16h30 

Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm

Thành lập năm 1954

Chánh xứ: Cha Giuse Nguyễn Đức Quang

Phó xứ: Cha Phanxico Xavie Đoàn Hữu Hòa

10. Nhà thờ Sao Mai – Nghĩa Phát

– Địa chỉ: 130/54 Nghĩa Phát, phường 7, quận Tân Bình, TPHCM 

– Ngày thường: 5h00 – 18h00 

– Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 17h00 

Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời

Thành lập năm 1955

Chánh xứ: Cha Giuse Nguyễn Trọng Hiếu

Phó xứ: Cha Giuse Nguyễn Đức Thịnh

11. Nhà thờ Tân Chí Linh – Phạm Văn Hai

– Địa chỉ: 6/25 Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân Bình, TPHCM 

– Ngày thường: 5h00 – 17h00 

– Chúa nhật: 5h00 – 7h30 – 16h00 – 17h30 

Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời

Thành lập năm 1955

Chánh xứ: Cha Đa Minh Hà Duy Dũng

giờ lễ các nhà thờ ở tân bình
Nhà thờ Tân Chí Linh

12. Nhà thờ Tân Dân – Nguyễn Đình Khơi

– Địa chỉ: 8/23 Nguyễn Đình Khơi, phường 4, TPHCM 

– Ngày thường: 5h00 – 17h30 

– Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 17h30 

Bổn mạng: Mẹ Thiên Chúa

Thành lập năm 1972

Chánh xứ: Cha Phanxico Xavie Nguyễn Xuân Quang

13. Nhà thờ Tân Sa Châu – Lê Văn Sỹ

– Địa chỉ: 387 Lê Văn Sỹ, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM 

– Ngày thường: 5h00 – 18h00 

– Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 16h30 – 18h00 

Bổn mạng: Thánh Giuse

Thành lập năm 1954

Chánh xứ: Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng

Phó xứ: Cha Giuse Phạm Việt Dũng

14. Nhà thờ Thái Hòa – CMT8

– Địa chỉ: 986/55 Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận Tân Bình, TPHCM 

– Ngày thường: 17h00 

– Chúa nhật: 6h00 – 7h30 – 17h30 – 19h00

Bổn mạng: Thánh Giuse

Thành lập năm 1956

Chánh xứ: Cha Giuse Nguyễn Hữu Danh

15. Nhà thờ Xây Dựng – Bành Văn Trân

– Địa chỉ: 5/27 Bành Văn Trân, phường 6, quận Tân Bình, TPHCM

– Ngày thường 4h20 

– Chúa nhật: 4h30 – 6h30 – 9h00 – 17h00

Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ

Thành lập năm 1976

Chánh xứ: Cha Laurenso Đỗ Hữu Chỉnh

16. Nhà thờ Tân Phước – Nguyễn Thị Nhỏ

– Địa chỉ: 245 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, quận Tân Bình, TPHCM 

– Ngày thường: 5h00 – 17h30 

– Chúa nhật: 5h30 – 7h30 – 17h30 – 19h00

Bổn mạng: Mẹ Thiên Chúa

Chánh xứ: Cha Đa Minh Nguyễn Văn Minh

Phó xứ: Cha Đa Minh Phạm Khắc Duy

giờ lễ các nhà thờ ở tân bình
Nhà thờ Tân Phước

17. Nhà thờ Tân Trang – Tân Xuân

– Địa chỉ: 32 Tân Xuân, phường 8, quận Tân Bình, TPHCM 

– Ngày thường: 5h00 – 17h45 

– Chúa nhật: 5h00 – 7h30 – 17h00 – 18h15 

Bổn mạng: Thánh Giuse

Chánh xứ: Cha Ignatio Nguyễn Văn Đức

18. Nhà thờ Hy Vọng – Phan Huy Ích

– Địa chỉ: 69 Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, TPHCM 

– Ngày thường: 5h00 – 18h00 

– Chúa nhật: 5h30 – 7h30 – 17h00 – 18h30 

Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm

Thành lập năm 1995

Chánh xứ: Cha Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Tân

19. Nhà thờ Phú Trung – Lạc Long Quận

– Địa chỉ: 1434 Lạc Long Quân, phường 11, quận Tân Bình, TPHCM 

– Ngày thường: 5h00 – 17h30 

– Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 16h30 – 18h00 

Bổn mạng: Thánh Phanxico Xavie

Chánh xứ: Cha Phanxico Xavie Trần Văn Thi

Phó xứ: Cha Martino Trần Đình Khiêm Ái

Phó xứ: Cha Giuse Trần Anh Tú

20. Nhà thờ Tân Thành – Nguyễn Hồng Đào

– Địa chỉ: 54/19 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận Tân Bình, TPHCM 

– Ngày thường: 5h00 – 17h30 

– Chủ nhật: 5h00 – 7h30 – 15h00 – 17h00 – 19h00

Bổn mạng: Thánh Vinh Sơn

Thành lập năm 1973

Chánh xứ: Cha Phero Phạm Văn Long

21. Nhà thờ Tân Việt – Trường Chinh

– Địa chỉ: 241bis Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, TPHCM 

– Ngày thường: 5h00 – 17h15 

– Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 14h30 – 17h30 

Bổn mạng: Gioan Baotixita

Thành lập năm 1955

Chánh xứ: Cha Đa Minh Vũ Ngọc Thủ

Phó xứ: Cha Giuse Nguyễn Minh Duy

giờ lễ các nhà thờ ở tân bình
Nhà thờ Tân Việt

22. Nhà thờ Văn Côi – Nguyễn Tử Nha

– Địa chỉ: 97/41 Nguyễn Tử Nha, phường 12, quận Tân Bình, TPHCM 

– Ngày thường: 4h30 – 17h30 

– Chúa nhật: 4h30 – 7h00 – 16h45 

Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi

Thành lập năm 1972

Chánh xứ: Cha Đa Minh Nguyễn Tiến Hùng


THAM KHẢO THÊM

Tượng Chúa Kito Vua Vũng Tàu Lớn Nhất Châu Á

Giờ Lễ Nhà Thờ Giáo Xứ Bình Châu – Giáo Phận Bà Rịa

Tour Hành Hương Đức Mẹ Bãi Dâu – Chúa Kitô Vua Vũng Tàu 1 ngày

Tour Hành Hương Cha Diệp 1 ngày 1 đêm