Giờ lễ các nhà thờ ở Long Thành – Đồng Nai

Giờ lễ các nhà thờ ở Long Thành – Giáo hạt Long Thành – Giáo phận Xuân Lộc

Xem thêm: Tour Hành Hương Công Giáo  tại Việt Nam 

Tour hành hương Đức Mẹ Măng Đen 2 ngày 2 đêm

Nhà thờ Bác Ái

– Địa chỉ: ấp Phước Hòa, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai

– Ngày thường: 18h00

– Chúa nhật: 7h00 – 17h30

Nhà thờ Bình Sơn

– Địa chỉ: xã Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai

– Ngày thường: 4h30 – 17h00

– Chúa nhật: 4h30 – 5h00

giờ lễ các nhà thờ ở long thành
Giáo xứ Bình Sơn

Nhà thờ Cẩm Đường

– Địa chỉ: xã Cẩm Đường, Long Thành, Đồng Nai

– Ngày thường 4h30 – 17h00

– Chúa nhật: 4h30 – 17h00

Nhà thờ Hiền Đức 

– Địa chỉ: ấp Hiền Đức, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai

– Ngày thường: 4h30 – 17h00

– Chúa nhật: 4h30 – 17h00

Nhà thờ Hiền Hòa

– Địa chỉ: ấp Hiền Hòa, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai

– Ngày thường: 4h30 – 17h15

– Chúa nhật: 4h30 – 7h00 – 17h00 – 19h00

giờ lễ các nhà thờ ở long thành
Giáo xứ Hiền Hòa

Nhà thờ Long Đức

– Địa chỉ: ấp Long Đức 1, Tam Phước, Long Thành, Đồng Nai

– Ngày thường: 5h00 (thứ 2,7) – 17h00 (thứ 4,5,6) – 18h00 (thứ 3,7)

– Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 16h00 – 18h00

Nhà thờ Long Thành

– Địa chỉ: ấp Phước Thuận, Long Thành, Đồng Nai

– Ngày thường: 17h45

– Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 17h00

Nhà thờ Liên Kim Sơn

– Địa chỉ: Liên Kim Sơn, Long Thành, Đồng Nai

– Ngày thường:; 4h30 – 17h00

– Chúa nhật 4h30 – 17h00

giờ lễ các nhà thờ ở long thành
Giáo xứ Liên Kim Sơn

Nhà thờ Minh Long

– Địa chỉ: xã Bình An, Long Thành, Đồng Nai

– Ngày thường: 4h30 – 17h00

– Chúa nhật: 4h30 – 17h00

Nhà thờ Phaolo

– Địa chỉ xã Bàu Cạn, Long Thành, Đồng Nai

– Ngày thường: 4h30 – 17h00

– Chúa nhật: 4h30 – 17h00

Nhà thờ Phước Bình

– Địa chỉ: ấp 7, Phước Bình, Long Thành, Đồng Nai

– Ngày thường: 4h30 – 17h00

– Chúa nhật: 4h30 – 17h00

giờ lễ các nhà thờ ở long thành
Giáo xứ Phước Bình

Nhà thờ Tân Cang

– Địa chỉ: ấp Tân Cang, Phước Tân, Long Thành, Đồng Nai

– Ngày thường: 4h30 – 17h00

– Chúa nhật 4h30 – 17h00

Nhà thờ Thái Lạc

– Địa chỉ: ấp 4, Long An, Long Thành, Đồng Nai

– Ngày thường: 4h30 – 17h00

– Chúa nhật 4h30 – 17h00

Nhà thờ Thành Đức

– Địa chỉ: Suối Trầu, Long Thành, Đồng Nai

– Ngày thường: 5h00 (thứ 2,4,6,7) – 17h45 (thứ 3,5) – 17h00 (thứ 7)

– Chúa nhật: 5h00 – 7h00

Nhà thờ Thành Tâm

– Địa chỉ: thôn 11, Suối Trầu, Long Thành, Đồng Nai

– Ngày thường: 5h00

– Thứ 7: 17h00 – 18h00

– Chúa nhật: 5h00 – 17h00

Nhà thờ Thành Tín

– Địa chỉ: Suối Quýt, Cẩm Đường, Long Thành, Đồng Nai

– Ngày thường: 4h45 – 17h45

– Thứ 7: 17h30

– Chúa nhật: 5h00 – 17h00

Nhà thờ Thiên Bình

– Địa chỉ: ấp Thiên Bình, Tam Phước, Long Thành, Đồng Nai

– Ngày thường: 4h30 – 17h00

– Chúa nhật: 4h30 – 17h00

giờ lễ các nhà thờ ở long thành
Giáo xứ Thiên Bình

Nhà thờ Thiên Long

– Địa chỉ: ấp 8, Bàu Cạn, Long Thành, Đồng Nai

– Ngày thường: 5h00 (thứ 2,4,6) – 18h00 (thứ 3,5,7)

– Chúa nhật: 5h00 – 7h30

Nhà thờ Thiên Phước

– Địa chỉ: ấp Tân Mai 2, Phước Tân, Long Thành, Đồng Nai

– Ngày thường: 4h30 – 17h00

– Chúa nhật: 4h30 – 17h00

Nhà thờ Truyền Tin

– Địa chỉ: Bàu Cạn, Long Thành, Đồng Nai

– Ngày thường: 18h00

– Thứ 7: 5h00 – 17h30

– Chúa nhật: 5h00 – 7h00

Nhà thờ Văn Hải

– Địa chỉ: khu Văn Hải, Long Thành, Đồng Nai

– Ngày thường: 17h30

– Chúa nhật: 4h30 – 7h00 – 17h00

Lời kết

Con mãi mãi biết ơn về lòng tốt và lòng nhân từ của Ngài trong suốt cuộc hành trình của con ngày hôm nay. Tuyệt vời là tên của bạn trong tất cả các trái đất! Không ai có thể so sánh được với Ngài, lạy Chúa. Bạn là người giàu có trong lòng thương xót và nhân từ trong sự tốt lành. Cảm ơn Cha đời đời vô cùng vì lòng nhân từ thương xót của Ngài đối với con. Con yêu Ngài, Chúa ơi.


Tham khảo: Giờ Lễ Nhà Thờ Song Vĩnh – Nhà Thờ Lối Kiến Trúc Châu Âu

Tour hành hương Đức Mẹ La Vang 3 ngày 2 đêm ( máy bay)

Tour Hành Hương Mẹ Tà Pao – Lagi 1 ngày 1 đêm