Giờ lễ các nhà thờ ở Long Khánh – Đồng Nai

Giờ lễ các nhà thờ ở Long Khánh – Giáo hạt Long Khánh – Giáo phận Xuân Lộc

Xem thêm: Tour Hành Hương Công Giáo tại Việt Nam

Tour hành hương Đức Mẹ Măng Đen 2 ngày 2 đêm

Nhà thờ Chính tòa

– Địa chỉ: L44 đường Hùng Vương, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai

– Ngày thường: 4h30 – 17h00

– Thứ 7: 4h30 – 17h00 – 19h00

– Chúa nhật: 4h30 – 6h00 – 7h30 – 16h30 – 18h00 – 19h30

Năm 1945, Giáo họ Xuân Lộc có khoảng 30 gia đình và một nhà nguyện nhỏ tại ngã ba Phan Thanh Giản và Thoại Ngọc Hầu do Cha Mai Ngọc Khuê, chánh xứ Bình Lộc coi sóc.

Năm 1951, giáo dân về đây sinh sống, lập nghiệp ngày càng tăng, lúc này có khoảng 65 gia đình công giáo.

Ngày 15.09.1959, Đức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, Giám mục Sài Gòn cho tách họ Xuân Lộc khỏi Giáo xứ Suối Tre và nâng lên thành Giáo xứ Xuân Lộc. Cùng lúc, Đức Cha Simon bổ nhiệm Cha Giuse Lâm Quang Trọng làm Cha xứ tiên khởi của Giáo xứ Xuân Lộc.

Ngày 14.10.1965, Giáo phận Xuân Lộc được thành lập. Một năm sau, Đức tân Giám mục Giuse Lê Văn Ấn về nhận Giáo phận Xuân Lộc dưới quyền chủ tọa của Đức Khâm Sứ tòa thánh Angelo Palmas tại nhà thờ Xuân Lộc. Từ ngày này, nhà thờ Xuân Lộc được nâng lên thành nhà thờ Chính Tòa của Giáo phận Xuân Lộc (khởi công: ngày 02.02.1963 và khánh thành: ngày 22.12.1966).

giờ lễ các nhà thờ ở long khánh
Giáo xứ Chính Tòa – Giáo phận Xuân Lộc

Nhà thờ An Lộc

– Địa chỉ: xã Xuân Lập, Long Khánh, Đồng Nai

– Ngày thường: 4h30 – 17h30

– Thứ 7: 4h30 – 19h00

– Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 17h00

Nhà thờ Bảo Quang

– Địa chỉ: Bảo Quang, Long Khánh, Đồng Nai

– Ngày thường: 5h00 – 18h00

– Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 17h00

Nhà thờ Bảo Vinh

– Địa chỉ: ấp Bảo Vinh B, Long Khánh, Đồng Nai

– Ngày thường: 4h30 – 17h30

– Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 17h30

Nhà thờ Bàu Cối

– Địa chỉ: Bảo Quang, Long Khánh, Đồng Nai

– Ngày thường: 4h30 – 17h30

– Chúa nhật; 5h00 – 7h00 – 17h30

giờ lễ các nhà thờ ở long khánh
Giáo xứ Bàu Cối

Nhà thờ Bình Khánh

– Địa chỉ: Bình Lộc, Long Khánh, Đồng Nai

– Ngày thường: 5h00

– Thứ 5: 5h00 – 18h00

– Thứ 7: 5h00 – 16h30

– Chúa nhật: 5h00 – 7h00

Nhà thờ Cẩm Tân

– Địa chỉ: ấp Phong Lập, Xuân Tâm, Long Khánh, Đồng Nai

– Ngày thường: 4h30 – 17h00

– Chúa nhật: 4h30 – 17h00

Nhà thờ Cáp Rang

– Địa chỉ: ấp Cáp Rang, Suối Tre, Long Khánh, Đồng Nai

– Ngày thường: 4h30 – 17h00 (thứ 7)

– Chúa nhật: 4h30 – 6h00 – 17h00

giờ lễ các nhà thờ ở long khánh
Giáo xứ Cáp Rang

Nhà thờ Hàng Gòn

– Địa chỉ: xã Hàng Gòn, Long Khánh, Đồng Nai

– Ngày thường: 17h00

– Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 17h00

Nhà thờ Núi Đỏ

– Địa chỉ: ấp Núi Đỏ, Bàu Sen, Long Khánh, Đồng Nai

– Ngày thường: 4h30 – 17h30

– Chúa nhật: 4h30 – 6h30 – 17h00

giờ lễ các nhà thờ ở long khánh
Giáo xứ Núi Đỏ

Nhà thờ Núi Tung

– Địa chỉ: ấp Núi Tung, Suối Tre, Long Khánh, Đồng Nai

– Ngày thường: 4h30 – 17h00

– Chúa nhật: 4h30 – 17h00

Nhà thờ Suối Tre

– Địa chỉ: ấp Suối Tre, xã Suối Tre, Long Khánh, Đồng Nai

– Ngày thường: 5h00 – 18h00 (thứ 3,4,5) – 17h30 (thứ 7)

– Chúa nhật: 6h00 – 7h30 – 17h30

Nhà thờ Tân Phú

– Địa chỉ: Xuân Thanh, Long Khánh, Đồng Nai

– Ngày thường: 4h30

– Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 17h00

Nhà thờ Tân Xuân

– Địa chỉ: Xuân Thanh, Long Khánh, Đồng Nai

– Ngày thường 4h30 – 18h00 (thứ 5,7)

– Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 17h00

giờ lễ các nhà thờ ở long khánh
Giáo xứ Tân Xuân

Nhà thờ Xuân Khánh

– Địa chỉ: Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai

– Ngày thường: 4h30 – 16h30

– Chúa nhật: 4h30 – 7h00 – 16h30 – 19h00

Lời kết

Con mãi mãi biết ơn về lòng tốt và lòng nhân từ của Ngài trong suốt cuộc hành trình của con ngày hôm nay. Tuyệt vời là tên của bạn trong tất cả các trái đất! Không ai có thể so sánh được với Ngài, lạy Chúa. Bạn là người giàu có trong lòng thương xót và nhân từ trong sự tốt lành. Cảm ơn Cha đời đời vô cùng vì lòng nhân từ thương xót của Ngài đối với con. Con yêu Ngài, Chúa ơi.


Tham khảo: Ghé 7 Nhà Thờ Ở Bình Châu Hồ Cốc, Nơi Cầu Nguyện Của Con Chiên

Tour hành hương Đức Mẹ La Vang 3 ngày 2 đêm ( máy bay)

Tour Lagi – Bikini Beach – Hola Beach 2 ngày 1 đêm