Giờ lễ các nhà thờ ở Gò Vấp – Giáo phận Sài Gòn

5/5 - (6 bình chọn)

Giờ lễ các nhà thờ ở Gò Vấp – Giáo hạt Gò Vấp – Giáo hạt Xóm Mới – Giáo phận Sài Gòn

1. Nhà thờ Bác Ái – Nguyễn Thượng Hiền

– Ngày thường: 5h00 – 17h30 

– Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 18h00 

– Địa chỉ: 144 Nguyễn Thượng Hiền, phường 1, Gò Vấp

2. Nhà thờ Bến Cát – Dương Quảng Hàm

– Ngày thường: 5h00 – 18h00 

– Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 15h00 – 17h00 – 19h00

– Địa chỉ: 173/2/3 Dương Quảng Hàm, phường 5, Gò Vấp 

3. Nhà thờ Bến Hải – Dương Quảng Hàm

– Ngày thường: 5h00 – 17h30 

– Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 17h00

– Địa chỉ: 332/60 Dương Quảng Hàm, phường 5, Gò Vấp 

giờ lễ các nhà thờ ở gò vấp
Nhà thờ Bến Hải – Dương Quảng Hàm

4. Nhà thờ Đức Tin – Phan Văn Trị

– Ngày thường: 17h30 

– Chúa nhật: 5h00 – 7h00 

– Địa chỉ: 112/11 Phan Văn Trị, phường 10, Gò Vấp

5. Nhà thờ Gò Vấp – Nguyễn Văn Bảo

– Ngày thường: 4h45 – 18h30 

– Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 17h00 

– Địa chỉ: 45 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, Gò Vấp

6. Nhà thờ Hạnh Thông Tây – Quang Trung

– Ngày thường: 4h45 – 17h30 

– Chúa nhật: 5h00 – 7h30 – 9h30 – 16h00 – 17h30 – 19h00 

– Địa chỉ: 53/7 Quang Trung, phường 11, Gò Vấp

7. Nhà thờ Hòa Bình – Nguyễn Kiệm

– Ngày thường: 5h45 – 17h45 

– Chúa nhật: 5h00 – 6h30 – 8h00 – 17h30 

– Địa chỉ: 95/645 Nguyễn Kiệm, phường 3, Gò Vấp

8. Nhà thờ Mân Côi – Nguyễn Thái Sơn

– Ngày thường: 4h45 – 17h45 

– Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 8h30 – 15h30 – 17h45 

– Địa chỉ: 90 Nguyễn Thái Sơn, phường 3, Gò Vấp

giờ lễ các nhà thờ ở gò vấp
Nhà thờ Mân Côi – Nguyễn Thái Sơn

9. Nhà thờ Thánh Giuse – Nguyễn Du

– Ngày thường: 5h00 – 17h30 

– Chúa nhật: 5h00 – 6h30 – 9h30

– Địa chỉ: 36 Nguyễn Du, phường 7, Gò Vấp 

10. Nhà thờ Vĩnh Hiệp – Quang Trung

– Ngày thường: 17h30 

– Chúa nhật: 5h30 – 7h30 – 17h30 – 19h00 

– Địa chỉ: 52/382E Quang Trung, phường 12, Gò Vấp

11. Nhà thờ Xóm Thuốc – Quang Trung

– Ngày thường: 4h45 – 17h45 

– Chúa nhật: 5h00 – 7h30 – 16h30 – 18h00 – 19h30 

– Địa chỉ: 213 Quang Trung, phường 10, Gò Vấp

12. Giáo xứ An Nhơn – Lê Hoàng Phái

– Ngày thường: 4h45 – 18h00 

– Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 16h00 – 18h00

– Địa chỉ: 15/173 Lê Hoàng Phái, phường 17, Gò Vấp

13. Nhà thờ Bắc Dũng – Thống Nhất

– Ngày thường: 4h30 – 16h30 

– Chúa nhật: 4h00 – 6h30 – 15h45 

– Địa chỉ: 31/330 Thống Nhất, phường 15, Gò Vấp

14. Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Lê Đức Thọ

– Ngày thường: 5h00 – 18h00 

– Chúa nhật: 5h00 – 7h30 – 17h30 – 19h00

– Địa chỉ: 5/82 Lê Đức Thọ, phường 15, Gò Vấp

giờ lễ các nhà thờ ở gò vấp
Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

15. Nhà thờ Hà Đông – Thống Nhất

– Ngày thường: 4h15 – 17h00 

– Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 17h00 – 19h00 

– Địa chỉ: 530 Thống Nhất, phường 16, Gò Vấp 

16. Nhà thờ Hà Nội – Thống Nhất

– Ngày thường: 4h15 – 17h15 

– Chúa nhật: 4h15 – 5h45 – 7h00 – 16h30 – 19h00 

– Địa chỉ: 685 Thống Nhất, phường 13, Gò Vấp

17. Nhà thờ Hoàng Mai – Lê Đức Thọ

– Ngày thường: 4h30 – 5h30 – 16h30 – 17h30 (thứ 7 có thêm 9h30) 

– Chúa nhật: 4h30 – 6h30 – 8h30 – 15h30 – 17h30 – 19h00 

– Địa chỉ: 18/368 Lê Đức Thọ, phường 15, Gò Vấp 

18. Nhà thờ Hợp An – Phạm Văn Chiêu

– Ngày thường: 4h00 – 17h15 

– Chúa nhật: 4h00 – 6h00 – 16h00

– Địa chỉ: 41/1 Phạm Văn Chiêu, phường 13, Gò Vấp

19. Nhà thờ Lam Sơn – Lê Đức Thọ

– Ngày thường: 5h00 – 17h00 

– Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 17h00 

– Địa chỉ: 106/1124 Lê Đức Thọ, phường 13, Gò Vấp

20. Nhà thờ Lạng Sơn – Lê Đức Thọ

– Ngày thường: 4h45 – 17h00 

– Chúa nhật: 4h30 – 6h00 – 7h30 – 17h00 – 19h00 

– Địa chỉ: 25/1 Lê Đức Thọ, phường 16, Gò Vấp

21. Nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình – Lê Đức Thọ

– Ngày thường: 4h45 – 17h45 

– Chúa nhật: 4h45 – 6h15 – 17h15 – 19h00 

– Địa chỉ: 62/3 Lê Đức Thọ, phường 13, Gò Vấp

giờ lễ các nhà thờ ở gò vấp
Nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình – Lê Đức Thọ

22. Nhà thờ Tân Hưng – Lê Đức Thọ

– Ngày thường: 4h00 – 17h30 

– Chúa nhật: 4h00 – 6h00 – 16h30 

– Địa chỉ: 2/43 Lê Đức Thọ, phường 15, Gò Vấp 

23. Nhà thờ Thạch Đà – Phạm Văn Chiêu

– Ngày thường: 4h30 – 6h00 – 17h15 – 18h30 

– Chúa nhật: 4h30 – 6h00 – 7h30 – 16h00 – 17h30 – 19h00 

– Địa chỉ: 384 Phạm Văn Chiêu, phường 9, Gò Vấp

24. Nhà thờ Thái Bình – Thống Nhất

– Ngày thường: 4h15 – 17h30 

– Chúa nhật: 4h15 – 7h00 – 15h00 – 17h00 

– Địa chỉ: 48/16 Thống Nhất, phường 13, Gò Vấp

25. Nhà thờ Trung Bắc – Lê Đức Thọ

– Ngày thường: 4h15 – 17h00 

– Chúa nhật: 4h00 – 6h00 – 16h30 

– Địa chỉ: 20/358 Lê Đức Thọ, phường 15, Gò Vấp

26. Nhà thờ Tử Đình – Thống Nhất

– Ngày thường: 4h15 – 17h00 

– Chúa nhật: 4h15 – 6h15 – 16h00 – 19h00 

– Địa chỉ: 20/233A Thống Nhất, phường 15, Gò Vấp 

giờ lễ các nhà thờ ở Gò vấp
Nhà thờ Tử Đình

Lời kết

Cha tuyên úy cũng nhắc nhở rằng: tượng thánh nhân không chỉ một mình nhưng là tượng của ba vị thánh: Thánh Giáo Hoàng và hai Thánh Thiếu Nhi Thánh Thể. Kitô hữu được gọi là Thánh. Thiếu Nhi Thánh Thể là Thánh. Đừng ngần ngại, đừng sợ hãi để làm cho chất thánh trong mỗi người được thể hiện trọn vẹn qua đời sống của Thiếu nhi Thánh Thể: cầu nguyện, rước lễ, hy sinh và làm việc tông đồ.

Mỗi người tham dự nhận một tấm ảnh lớn Lòng Thương Xót Chúa và tiến vào sân nhà xứ cùng dùng điểm tâm chia sẻ niềm vui cùng các em. Thánh lễ tạ ơn đã khép lại, nhưng dường như dư âm của niềm vui mừng và hy vọng vẫn đang tiếp tục tràn trề trong lòng từng người tham dự. Vâng, đó chính là niềm vui mừng và hy vọng của những con người không sợ bước vào tiến trình trở thành những vị thánh mới.

TÌM HIỂU THÊM

Ghé 7 Nhà Thờ Ở Bình Châu Hồ Cốc, Nơi Cầu Nguyện Của Con Chiên

Tour Hành Hương Công Giáo Việt Nam

Nhà thờ Công Giáo tại Việt Nam