52/2 Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Hotline: 0915 797 718 (Hỗ trợ 24/7)
Giờ lễ các nhà thờ ở quận 3 (TPHCM)

Giờ lễ các nhà thờ ở quận 3 (TPHCM) – Giáo hạt Sài Gòn Chợ Quan – Giáo hạt Tân Định thuộc Giáo phận Sài Gòn Tham khảo Tour Hành Hương Công Giáo tại Việt Nam  Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen 2 ngày 2 đêm 1. Nhà thờ Bàn Cờ – Nguyễn Thiện Thuận […]

xem chi tiết..
Giờ lễ các nhà thờ ở quận 1

Giờ lễ các nhà thờ ở quận 1 thuộc Giáo hạt Sài Gòn – Chợ Quán và Giáo hạt Tân Định → Giáo phận Sài Gòn Tour Hành Hương Công Giáo Tại Việt Nam  Nhà thờ Công Giáo Việt Nam  1. Nhà thờ Giáo xứ Anton Cầu Ông Lãnh  – Địa chỉ: 18 Phan Văn […]

xem chi tiết..
Giờ lễ nhà thờ Vườn Xoài, quận 3 – Giáo phận Sài Gòn

Giờ lễ nhà thờ Vườn Xoài – Ngày thường: 5h00 – 17h30 – Chúa nhật: 5h00 – 6h30 – 8h00 – 16h00 – 17h30 – 19h00 Nhà thờ Vườn Xoài ở đâu? – Địa chỉ: 413 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, TPHCM – Bổn mạng: Thánh Tử Đạo Việt Nam – Năm thành […]

xem chi tiết..
Giờ lễ nhà thờ Kỳ Đồng – GX Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (quận 3, TPHCM)

Giờ lễ nhà thờ Kỳ Đồng – Ngày thường: 5h00 – 6h00 – 18h00 – Thứ 7: 5h00 – 6h00 – 14h00 – 16h00 – 17h00 – 18h30 – Chúa nhật: 5h00 – 6h30 – 8h00 – 10h00 – 15h30 – 17h30 – 18h30 – 20h00 Nhà thờ Kỳ Đồng ở đâu? – Địa chỉ: […]

xem chi tiết..
Giờ lễ nhà thờ Bùi Phát (quận 3) – Giáo hạt Tân Định

Giờ lễ nhà thờ Bùi Phát – Ngày thường: 5h00 – 17h00 – 18h00 – Chúa nhật: 5h00 – 6h30 – 8h30 – 16h00 – 18h00 Nhà thờ Bùi Phát ở đâu? – Địa chỉ: 450/105KC Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, TPHCM – Bổn mạng: Chúa Kito Vua – Năm thành lập: 1955 […]

xem chi tiết..
Giờ lễ nhà thờ An Phú (quận 3) – Giáo hạt Tân Định

Giờ lễ nhà thờ An Phú – Ngày thường: 5h00 – 18h00 – Chúa nhật: 6h00 – 8h00 – 17h30 Nhà thờ An Phú ở đâu? – Địa chỉ: 205/45 Trần Văn Đang, phường 11, quận 3, TPHCM – Bổn mạng: Đức Kito Mục Tử – Năm thành lập: 1962 – 1998 – Chánh xứ: […]

xem chi tiết..
Giờ lễ nhà thờ Mai Khôi, quận 3 – Giáo hạt Tân Định

Giờ lễ nhà thờ Mai Khôi – Ngày thường: 5h00 – 17h30 – Chúa nhật: 5h30 – 7h00 – 8h30 – 16h30 – 17h30 – 19h00 ** Vào lúc 16h30 là thánh lễ Tiếng anh Nhà thờ Mai Khôi ở đâu? – Địa chỉ: 44 Tú Xương, phường 7, quận 3, TPHCM – Bổn mạng: […]

xem chi tiết..