52/2 Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Hotline: 0915 797 718 (Hỗ trợ 24/7)
Giờ lễ các nhà thờ ở quận 8 – Giáo hạt Bình An

Giờ lễ các nhà thờ ở quận 8 – Giáo hạt Bình An – Giáo phận Sài Gòn. 1. Giờ lễ nhà thờ Bình An  – Ngày thường: 4h30 – 16h30 – 18h00  – Chúa nhật: 4h30 – 6h00 – 7h30 – 16h00 – 18h00  – Địa chỉ: 2287 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận […]

xem chi tiết..
Giờ lễ nhà thờ Nam Hải – Giáo hạt Bình An quận 8

Giờ lễ nhà thờ Nam Hải  – Ngày thường: 5h00 – 17h30 – Chúa nhật: 5h30 – 8h00 – 16h00 – 18h00 – 19h30 Nhà thờ Nam Hải ở đâu? – Địa chỉ: 277 Phạm Hùng, phường 4, quận 8, TP Hồ Chí Minh – Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời – Năm thành lập: […]

xem chi tiết..
Giờ lễ nhà thờ Mông Triệu quận 8

Giờ lễ nhà thờ Mông Triệu – Ngày thường: 18h00 – Chúa nhật: 6h00 – 8h00 – 18h00 Nhà thờ Mông Triệu ở đâu? – Địa chỉ: 11E Phạm Thế Hiển, Dạ Nam, Cầu Chữ Y, phường 3, TP Hồ Chí Minh – Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời – Năm thành lập: 1994 – […]

xem chi tiết..
Giờ lễ nhà thờ Bình Xuyên – Giáo xứ Bình Xuyên quận 8

Giờ lễ nhà thờ Bình Xuyên – Ngày thường: 17h30 – Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 17h00 Nhà thời Bình Xuyên ở đâu? – Địa chỉ: 68 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, TP Hồ Chí Minh – Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm – Năm thành lập: 1964 – 1970 – Chánh […]

xem chi tiết..
Giờ lễ nhà thờ Bình Thuận quận 8 – Giáo phận Sài Gòn

Giờ lễ nhà thờ Bình Thuận – Ngày thường: 5h00 – 17h30 – Chúa nhật: 5h00 – 7h15 – 17h00 Nhà thờ Bình Thuận ở đâu? – Địa chỉ: 3131 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, TP Hồ Chí Minh – Bổn mạng: Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Năm thành lập: 1955 – […]

xem chi tiết..
Giờ lễ nhà thờ Bình Thái tại quận 8 – Giáo phận Sài Gòn

Giờ lễ nhà thờ Bình Thái – Ngày thường: 4h30 – 17h45 – Chúa nhật: 4h30 – 6h30 – 7h30 – 16h00 – 18h00 Nhà thờ Bình Thái ở đâu? – Địa chỉ: 1755 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, TP Hồ Chí Minh – Bổn mạng: Thánh Peter – Năm thành lập: 1955 […]

xem chi tiết..
Giờ lễ nhà thờ Bình Sơn quận 8 tại Sài Gòn

Giờ lễ nhà thờ Bình Sơn quận 8 – Ngày thường: 5h00 – 18h00 – Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 18h00 Nhà thờ Bình Sơn ở đâu? – Địa chỉ: 3012 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, Tp Hồ Chí Minh – Bồn mang: Truyền tin – Linh mục quản xứ: Cha Phanxico […]

xem chi tiết..