52/2 Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Hotline: 0915 797 718 (Hỗ trợ 24/7)
Nhà thờ Thượng Lao – hạt Thanh Oai – Giáo phận Hà Nội

Giờ lễ nhà thờ Thượng Lao – Ngày thường: 5h30 – Chúa nhật: 5h30 – 18h30 Nhà thờ Thương Lao ở đâu? – Địa chỉ: Thượng Vực, Chương Mỹ, Hà Nội – Chánh xứ Lm Phero Trần Văn Thực Xem thêm: Tour Hành Hương Công Giáo tại Việt Nam Giáo xứ Thượng Lao tạ ơn […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Phương Trung (Kẻ Chuông) – Giáo phận Hà Nội

Giờ lễ nhà thờ Phương Trung (Kẻ Chuông) – Ngày thường: 5hh30 – Chúa nhật: 5h30 – 8h00 – 18h00 Nhà thờ Phương Trung (Kẻ Chuông) ở đâu? – Địa chỉ: Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội – Bổn mạng Thánh Anton – Chánh xứ Lm Giuse Nguyễn Văn Tuy OP Xem thêm: Tour Hành […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Mỹ Hạ – hạt Thanh Oai – Giáo phận Hà Nội

Giờ lễ nhà thờ Mỹ Hạ – Ngày thường: – Chúa nhật: Nhà thờ Mỹ Hạ ở đâu? – Địa chỉ thôn Mỹ Hạ xã Hữu Văn huyện Chương Mỹ, Hà Nội – Thành lập năm 1905 – Bổn mạng Thánh Anre Tông Đồ – Chánh xứ Phero Nguyễn Phú Hùng Xem thêm: Tour Hành […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Lưu Xá – hạt Thanh Oai – Giáo phận Hà Nội

Giờ lễ nhà thờ Lưu Xá – Ngày thường: – Chúa nhật: 5h30 – 17h00 – 18h30 Nhà thờ Lưu Xá ở đâu? – Địa chỉ: thôn Khôn Duy, Mỹ Lương, Chương Mỹ, Hà Nội – Thành lập năm 1927 – Bổn mạng: Thánh Phero – Chánh xứ Lm Phero Nguyễn Phú Hùng Xem thêm: […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Đàn Giản – hạt Thanh Oai – Giáo phận Hà Nội

Giờ lễ nhà thờ Đàn Giản (Kẻ Rùa) – Ngày thường: 5h00 – 18h00 – Chúa nhật: 8h00 – 18h00 Nhà thờ Đàn Giản ở đâu? – Địa chỉ: Đàn Giản, Thanh Thùy, Thanh Oai, Hà Nội – Thành lập năm 1938 – Bổn mạng: Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Chánh xứ […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Đại Ơn – hạt Thanh Oai – Giáo phận Hà Nội

Giờ lễ nhà thờ Đại Ơn – Ngày thường: 17h30 – Chúa nhật: 16h30 Nhà thờ Đại Ơn ở đâu? – Địa chỉ: Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội – Chánh xứ Lm Anton Nguyễn Ngọc Sáng Xem thêm: Tour Hành Hương Công Giáo tại Việt Nam  Lịch sử nhà thờ Đại Ơn Đại An […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Chúc Lý – hạt Thanh Oai – Giáo phận Hà Nội

Giờ lễ nhà thờ Chúc Lý – Ngày thường: – Chúa nhật: Nhà thờ Chúc Lý ở đâu? – Địa chỉ: Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội – Thành lập năm 2019 – Bổn mạng: Thánh Anton Padua – Chánh xứ Lm Anton Nguyễn Ngọc Sáng – Phó xứ Lm Giuse Phạm Văn Thế Xem […]

xem chi tiết..