52/2 Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Hotline: 0915 797 718 (Hỗ trợ 24/7)
Nhà thờ Khắc Cần – hạt Phủ Lý – Giáo phận Hà Nội

Giờ lễ nhà thờ Khắc Cần – Ngày thường: 5h00 – Chúa nhật: 7h30 – 20h00 Nhà thờ Khắc Cần ở đâu? – Địa chỉ: Tân Hưng, Thanh Tân, Thanh Liêm, Hà Nam – Chánh xứ Lm Anto Trần Quang Tiến – Phó xứ Lm Giuse Vũ Duy Giáp Xem thêm: Tour Hành Hương Công […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Hà Ngoại (Kẻ Sông) – Giáo phận Hà Nội

Giờ lễ nhà thờ Hà Ngoại (Kẻ Sông) – Ngày thường: 5h30 – Chúa nhật: 5h30 – 8h00 – 18h00 Nhà thờ Hà Ngoại ở đâu? – Địa chỉ: An Đổ, La Sơn, Bình Lục, Hà Nam – Bổn mạng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Chánh xứ Lm GIuse Nguyễn Tiến Mẫn Xem […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Đạo Truyền – hạt Phủ Lý – Giáo phận Hà Nội

Giờ lễ nhà thờ Đạo Truyền – Ngày thường: 5h00 – Chúa nhật: 5h00 – 8h00 – 17h00 Nhà thờ Đạo Truyền ở đâu? – Địa chỉ: Đồn Xá, Mỹ Thọ, Bình Lục, Hà Nam – Chánh xứ Lm Phaolo Nguyễn Văn Kiều – Phó xứ Lm Giuse Vương Văn Đủ Xem thêm: Tour Hành […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Bói Kênh – hạt Phủ Lý – Giáo phận Hà Nội

Giờ lễ nhà thờ Bói Kênh – Ngày thường: 5h00 – Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 18h00 Nhà thờ Bói Kênh ở đâu? – Địa chỉ: An Lão, Bình Lục, Hà Nam – Thành lập năm 1882 – Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi – Chánh xứ Lm Giuse Trần Văn Thu Xem thêm: […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Bói Hạ – hạt Phủ Lý – Giáo phận Hà Nội

Giờ lễ nhà thờ Bói Hạ – Ngày thường: 5h30 – Chúa nhật: 5h30 – 8h00 – 17h00 Nhà thờ Bói Hạ ở đâu? – Địa chỉ: Bói Hạ, Thanh Phong, Thanh Liêm, Hà Nam – Bổn mạng: Thánh Anna – Thành lập năm 2021 – Chánh xứ Lm Giuse Tạ Xuân Hòa Xem thêm: […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Bích Trì (Kẻ Đầm) – Giáo phận Hà Nội

Giờ lễ nhà thờ Bích Trì (Kẻ Đầm) – Ngày thường: 5h30 – Chúa nhật: 5h30 – 15h30 Nhà thờ Bích Trì ở đâu? – Địa chỉ: Bích Trì, Liêm Tuyền, Thanh Liêm, Hà Nam – Chánh xứ Anton Vũ Ngọc Tho Xem thêm: Tour Hành Hương Công Giáo tại Việt Nam Giáo xứ Bích […]

xem chi tiết..
Nhà thờ An Tập – hạt Phủ Lý – Giáo phận Hà Nội

Giờ lễ nhà thờ An Tập  – Ngày thường: 5h00 – Chúa nhật: 7h30 – 17h00 – 18h30 Nhà thờ An Tập ở đâu? – Địa chỉ: An Tập, Bình Lục, Hà Nam – Thành lập năm 1961 – Chánh xứ Phaolo Nguyễn Văn Kiều – Phó xứ Giuse Vương Văn Đủ Xem thêm: Tour […]

xem chi tiết..