52/2 Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Hotline: 0915 797 718 (Hỗ trợ 24/7)
Nhà thờ Vĩnh An Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Vĩnh An  – Ngày thường: 5h00 – Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 17h00 Nhà thờ Vĩnh An ở đâu? – Địa chỉ: 15/2 Vĩnh An, La Ngà, Định Quán, Đồng Nai – Thành lập năm 2008 – Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi – Chánh xứ Lm Phanxico Xavie Hoàng […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Thống Nhất Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Thống Nhất – Ngày thường: 5h00 – Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 17h00 Nhà thờ Thống Nhất ở đâu? – Địa chỉ: ấp Thống Nhất, Phú Cường, Định Quán, Đồng Nai – Thành lập năm 1970 – Bổn mạng: Thánh Gia Thất – Chánh xứ Lm Philipphe Phạm Duy Linh […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Suối Nho Định Quán – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Suối Nho – Ngày thường: 4h30 – 17h30 – Chúa nhật: 4h30 – 7h00 – 16h30 Nhà thờ Suối Nho ở đâu? – Địa chỉ: ấp 4, Suối Nho, Định Quán, Đồng Nai – Thành lập năm 1988 – Bổn mạng Thánh Giuse – Chánh xứ Lm Giuse Nguyễn Đức Thắng […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Chúa Cứu Thế – Phú Dòng – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Chúa Cứu Thế – Ngày thường: 5h00 – Chúa nhật: 5h00 – 8h00 – 17h00 Nhà thờ Chúa Cứu Thế – Phú Dòng ở đâu? – Địa chỉ: xã Phú Cường, Định Quán, Đồng Nai – Thành lập năm 1976 – Bổn mạng: Chúa Cứu Thế – Chánh xứ Lm Phero […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Định Quán Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Định Quán – Ngày thường: 5h00 – Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 17h00 Nhà thờ Định Quán ở đâu? – Địa chỉ: thị trấn Định Quán, Đồng Nai – Thành lập năm 1966 – Bổn mạng: Thánh Tâm Chúa – Chánh xứ Lm Giuse Vũ Văn Khải – Phó xứ […]

xem chi tiết..