52/2 Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Hotline: 0915 797 718 (Hỗ trợ 24/7)
Nhà thờ Phương Lâm Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Phương Lâm – Ngày thường: 4h30 – 17h30 – Thứ 7: 17h00 – Chúa nhật: 4h30 – 7h00 – 17h00 – 19h00 Nhà thờ Phương Lâm ở đâu? – Địa chỉ 110 Thanh Thọ 2, Phú Lâm, Tân Phú, Đồng Nai – Thành lập năm 1956 – Bổn mạng: Đức Mẹ […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Đồng Hiệp Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Đồng Hiệp – Ngày thường: 4h30 – 17h45 – Thứ 7: 17h30 – Chúa nhật: 4h30 – 8h00 – 16h30 Nhà thờ Đồng Hiệp ở đâu? – Địa chỉ: Phú Điền, Tân Phú, Đồng Nai – Thành lập năm 1994 – Chánh xứ Lm Giuse Phạm Ngọc Duy – Phó xứ […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Ngọc Lâm Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Ngọc Lâm – Ngày thường: 4h30 – 17h30 – Thứ 7: 18h00 – Chúa nhật: 4h30 – 6h30 – 8h00 – 15h00 – 17h00 – 19h00 Nhà thờ Ngọc Lâm ở đâu? – Địa chỉ: ấp Ngọc Lâm 2, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai – Thành lập năm 1973 – […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Thạch Lâm Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Thạch Lâm – Ngày thường: 5h00 – Chúa nhật: 5h00 – 9h00 Nhà thờ Thạch Lâm ở đâu? – Địa chỉ: ấp 4, Phú Lập, Tân Phú, Đồng Nai – Thành lập năm 1990 – Bổn mạng: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Chánh xứ Lm Laurenso Trần Thế Phước […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Bình Lâm, Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Bình Lâm – Ngày thường: 4h30 – 17h00 – Chúa nhật: 4h30 – 7h00 – 16h00 – 19h00 Nhà thờ Bình Lâm ở đâu? – Địa chỉ: ấp Phú Kiên, Phú Bình, Tân Phú, Đồng Nai – Thành lập năm 1989 – Bổn mạng: Đức Maria Trinh Nữ Vươn – Chánh […]

xem chi tiết..