52/2 Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Hotline: 0915 797 718 (Hỗ trợ 24/7)
Nhà thờ Phước Lý Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Phước Lý – Ngày thường: 5h00 – Chúa nhật: 5h00 – 8h00 – 17h00 Nhà thờ Phước Lý ở đâu? – Địa chỉ: ấp Phước Lý, Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai – Thành lập năm 1935 – Bổn mạng: Chúa Kito Vua – Chánh xứ Lm Giuse Đỗ Mạnh Dũng […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Nghĩa Mỹ Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Nghĩa Mỹ – Ngày thường: 5h00 – Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 16h00 Nhà thờ Nghĩa Mỹ ở đâu? – Địa chỉ: ấp Nhất Trí, Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai – Thành lập năm 1954 – Bổn mạng: Thánh Toma Aquino – Chánh xứ Lm Giuse Đinh Trọng Nghĩa […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Nghĩa Hiệp Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Nghĩa Hiệp  – Ngày thường: 5h00 – Chúa nhật: 5h00 – 8h00 – 17h00 Nhà thờ Nghĩa Hiệp ở đâu? – Địa chỉ: – Thành lập năm 1955 – Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm – Chánh xứ Lm Vincente Dương Đức Chiến Gợi ý: Tour Hành Hương Công Giáo tại […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Mỹ Hội Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Mỹ Hội – Ngày thường: 5h00 – Chúa nhật: 5h00 – 8h00 – 17h00 Nhà thờ Mỹ Hội ở đâu? – Địa chỉ: Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai – Thành lập năm 1884 – Bổn mạng: Thánh Giuse – Chánh xứ Lm Gioan Baotixita Nguyễn Bửu Khánh Gợi ý: Tour […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Đại Điền Nhơn Trạch – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Đại Điền Nhơn Trạch – Ngày thường: 5h00 – Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 16h00 Nhà thờ Đại Điền ở đâu? – Địa chỉ: ấp Đại Thắng, Vĩnh Thắng, Nhơn Trạch, Đồng Nai – Thành lập năm 1955 – Bổn mạng: Thánh Giuse – Chánh xứ Lm Giuse Nguyễn Vinh […]

xem chi tiết..