52/2 Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Hotline: 0915 797 718 (Hỗ trợ 24/7)
Nhà thờ Vườn Ngô Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Vườn Ngô – Ngày thường: 5h00 – 17h00 – Chúa nhật: 5h00 – 17h00 Nhà thờ Vườn Ngô ở đâu? – Địa chỉ: ấp Tân Phát, xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai – Thành lập năm 1950 – Bổn mạng Thánh Giuse Thợ – Chánh xứ Lm Giuse Nguyễn Đức […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Trà Cổ Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Trà Cổ Đồng Nai – Ngày thường: 4h45 – 17h15 – Chúa nhật: 4h30 – 6h30 – 15h00 – 16h30 Nhà thờ Trà Cổ ở đâu? – Địa chỉ: ấp Trà Cổ 1, Bình Minh, Trảng Bom, Đồng Nai – Thành lập năm 1965 – Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Thuận An Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Thuận An Đồng Nai – Ngày thường: 4h30 – Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 17h30 Nhà thờ Thuận An ở đâu?  – Địa chỉ: khu phố 6, Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai – Thành lập năm 1991 – Bổn mạng: Mẹ Thiên Chúa – Chánh xứ Lm Gioankim Nguyễn […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Thạch An Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Thạch An – Ngày thường: 5h30 – 17h30 – Chúa nhật: 5h00 – 7h30 – 17h00 Nhà thờ Thạch An ở đâu? – Địa chỉ: khu phố 2, Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai – Thành lập năm 1992 – Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi – Chánh xứ Lm GB […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Tân Bình Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Tân Bình Đồng Nai – Ngày thường: 5h00 – Chúa nhật: 5h00 – 8h00 – 17h00 Nhà thờ Tân Bình ở đâu? – Địa chỉ: ấp Tân Bình, Bình Minh, Trảng Bom, Đồng Nai – Thành lập năm 1965 – Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm – Chánh xứ Lm Vinh […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Tân Bắc Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Tân Bắc – Ngày thường: 5h00 – Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 18h00 Nhà thờ Tân Bắc ở đâu? – Địa chỉ: ấp Tân Bắc, Bình Minh, Trảng Bom, Đồng Nai – Thành lập năm 1954 – Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm – Chánh xứ Lm Giuse Tạ Duy […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Phú Sơn Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Phú Sơn – Ngày thường: 5h00 – Chúa nhật: 5h00 – 8h00 – 17h00 Nhà thờ Phú Sơn ở đâu? – Địa chỉ: ấp Phú Sơn, Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai – Thành lập năm 1972 – Bổn mạng: Thánh Vincente – Chánh xứ Lm Hieronimo Nguyễn Quang Hòa Gợi […]

xem chi tiết..