52/2 Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Hotline: 0915 797 718 (Hỗ trợ 24/7)
Nhà thờ Thành Tâm Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Thành Tâm – Ngày thường: 5h00 – 17h00 (thứ 7) – 18h00 (thứ 5) – Chúa nhật: 5h00 – 17h00 Nhà thờ Thành Tâm ở đâu? – Địa chỉ: ấp 3 Suối Trầu, Long Thành, Đồng Nai – Thành lập năm 1982 – Bổn mạng Thánh Luca – Chánh xứ Lm […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Thánh Linh Long Thành – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Thánh Linh Long Thành – Ngày thường: 5h00 (thứ 2,3,4,6,7) – Ngày thường: 17h00 (thứ 5,7) – Chúa nhật: 5h00 – 7h30 Nhà thờ Thánh Linh ở đâu? – Địa chỉ: ấp 2 Bàu Cạn, Long Thành, Đồng Nai – Thành lập năm 1992 – Bổn mạng: Chúa Thánh Thần Hiện […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Cẩm Đường Long Thành – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Cẩm Đường – Ngày thường: 5h00 – Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 16h00 Nhà thờ Cẩm Đường ở đâu? – Địa chỉ: xã Cẩm Đường, Long Thành, Đồng Nai – Thành lập năm 1990 – Bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Chánh xứ Lm Giuse Nguyễn Văn […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Truyền Tin Long Thành – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Truyền Tin – Ngày thường: 5h00 – Chúa nhật: 5h00 – 8h00 – 17h00 Nhà thờ Truyền Tin ở đâu? – Địa chỉ: Bàu Cạn, Long Thành, Đồng Nai – Thành lập năm 2009 – Bổn mạng: Lễ Đức Mẹ Truyền Tin – Chánh xứ Lm Phero Trần Văn Minh Gợi […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Hiền Hòa Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Hiền Hòa – Ngày thường: 4h30 – 17h00 – Chúa nhật: 4h30 – 7h00 – 17h00 – 19h00 Nhà thờ Hiền Hòa ở đâu?  – Địa chỉ: ấp Hiền Hòa, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai – Thành lập năm 1974 – Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ – Chánh xứ Lm […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Liên Kim Sơn Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Liên Kim Sơn – Ngày thường: 5h00 – Chúa nhật: 5h00 – 8h00 – 16h30 Nhà thờ Liên Kim Sơn ở đâu? – Địa chỉ: Liên Kim Sơn, Long Thành, Đồng Nai – Thành lập năm 1954 – Bổn mạng: Thánh Tâm Chúa Giesu – Chánh xứ Lm Đaminh Nguyễn Văn […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Thành Đức Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Thành Đức – Ngày thường: 5h00 (thứ 2,4,6,7) – Ngày thường: 17h30 (thứ 3,5,7) – Chúa nhật: 5h00 -7h00 – 17h00 Nhà thờ Thành Đức ở đâu? – Địa chỉ: D22 khu TĐC Lộc An, Long Thành, Đồng Nai – Thành lập năm 2008 – Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ – […]

xem chi tiết..