52/2 Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Hotline: 0915 797 718 (Hỗ trợ 24/7)
Nhà thờ Thánh Tâm, Hố Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Thánh Tâm Hố Nai – Ngày thường: 4h00 – 18h00 – 19h30 – Thứ 7: 16h00 – 19h00 – Chúa nhật: 4h00 – 5h30 – 7h00 – 15h30 – 18h00 Nhà thờ Thánh Tâm ở đâu? – Địa chỉ: 1/5 khu phố 9, Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai – Thành […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Phúc Lâm, Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Phúc Lâm – Ngàu thường: 4h45 – 17h45 – Thứ 7: 4h30 – 17h15 – Chúa nhật: 4h30 – 6h30 – 17h30 Nhà thờ Phúc Lâm ở đâu? – Địa chỉ: khu phố 1, Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai – Thành lập năm 1965 – Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Phú Tảo, Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Phú Tảo – Ngày thường: 4h30 – 18h00 – Chúa nhật: 6h00 – 18h00 Nhà thờ Phú Tảo ở đâu? – Địa chỉ: 32/28 khu phố 6, Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai – Thành lập năm 1954 – Bổn mạng: Thanh Hieronimo – Chánh xứ Lm Bernado Tô Ngọc Hân […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Lộc Lâm, Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Lộc Lâm – Ngày thường: 4h30 – 18h00 – Chúa nhật: 4h30 – 6h00 – 17h30 Nhà thờ Lộc Lâm ở đâu? – Địa chỉ: khu phố 5, Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai – Thành lập năm 1958 – Bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Chánh xứ […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Kẻ Sặt, Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Kẻ Sặt – Ngày thường: 4h30 – 18h00 – Chúa nhật: 4h00 – 5h30 – 7h00 – 17h30 Nhà thờ Kẻ Sặt ở đâu? – Địa chỉ: khu phố 3, Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai – Thành lập năm 1954 – Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi – Chánh xứ […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Gia Cốc, Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Gia Cốc – Ngày thường: 4h30 – 18h00 – Chúa nhật: 4h30 – 7h00 – 17h00 Nhà thờ Gia Cốc ở đâu? – Địa chỉ: khu phố 1, Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai – Chánh xứ: Lm Raymundo Trần Quốc Thắng – Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm Xem thêm: […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Bắc Hải, Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Bắc Hải – Ngày thường: 4h15 – 18h00 – Chúa nhật: 4h15 – 6h00 – 7h45 – 17h00 Nhà thờ Bắc Hải ở đâu? – Địa chỉ: khu phố 1, Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai – Thành lập năm 1954 – Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm – Chánh xứ […]

xem chi tiết..