52/2 Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Hotline: 0915 797 718 (Hỗ trợ 24/7)
Nhà thờ Xuân Kito Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Xuân Kito – Ngày thường: 4h30 – Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 17h00 Nhà thờ Xuân Kito ở đâu? – Địa chỉ 1A xã Xuân Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai – Bổn mạng: Chúa Kito Vua – Thành lập năm 2007 – Chánh xứ Lm Toma Trần Văn Đại SDD […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Trung Ngãi Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Trung Ngãi – Ngày thường: 4h30 – Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 17h00 Nhà thờ Trung Ngãi ở đâu? – Địa chỉ: ấp 2 xã Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai – Thành lập năm 1975 – Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm – Chánh xứ Lm Phạm Hoàng Vương […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Thọ Lộc Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Thọ Lộc – Ngày thường: 5h00 – Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 16h00 Nhà thờ Thọ Lộc ở đâu?  – Địa chỉ: ấp Thọ Lộc, Xuân Thọ, Xuân Lộc, Đồng Nai – Thành lập năm 2011 – Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi – Chánh xứ Lm Phero Nguyễn Quang […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Suối Cát Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Suối Cát – Ngày thường: 4h30 – 18h15 – Chúa nhaakt: 4h30 – 7h00 – 16h30 Nhà thờ Suối Cát ở đâu? – Địa chỉ: – Thành lập năm 1970 – Bổn mạng: Mẹ Vô Nhiễm – Chánh xứ Gioan Baotixita Lại Anh Tuấn – Phó xứ Phero Trần Quốc Tuấn […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Russeykeo Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Russeykeo  – Ngày thường: 5h00 – Chúa nhật: 5h00 – 8h00 – 17h00 Nhà thờ Russeykeo ở đâu? – Địa chỉ: ấp Việt Kiều, Xuân Hiệp, Xuân Lộc, Đồng Nai – Thành lập năm 1970 – Bổn mạng: Đức Mẹ Truyền Tin – Chánh xứ Lm Phaolo Đoàn Thanh Phong Gợi […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Lang Minh Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Lang Minh – Ngày thường: 5h00 – Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 17h00 Nhà thờ Lang Minh ở đâu? – Địa chỉ: Lang Minh, Xuân Lộc, Đồng Nai – Thành lập năm 2006 – Bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Chánh xứ Lm Phaolo Đinh Châu Khâm […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Hiệp Lực Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Hiệp Lực – Ngày thường: 4h30 – 17h30 – Chúa nhật: 4h30 – 6h30 – 16h30 Nhà thờ Hiệp Lực ở đâu? – Địa chỉ: Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai – Thành lập năm 1972 – Bổn mạng Thánh Giuse – Chánh xứ Lm Đaminh Hà Thế Tâm – Phó […]

xem chi tiết..