52/2 Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Hotline: 0915 797 718 (Hỗ trợ 24/7)
Nhà thờ Văn Hải Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Văn Hải – Ngày thường: 4h30 (thứ 6) – 17h30 (thứ 2,3,4,5,7) – Chúa nhật: 4h30 – 7h00 – 17h00 Nhà thờ Văn Hải ở đâu? – Địa chỉ: khu Văn Hải, Long Thành, Đồng Nai – Thành lập năm 1962 – Bổn mạng Thánh Augustino – Chánh xứ Lm Giuse […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Thiên Phước Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Thiên Phước – Ngày thường: 5h00 – Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 17h00 Nhà thờ Thiên Phước ở đâu? – Địa chỉ: ấp Tân Mai 2, Phước Tân, Long Thành, Đồng Nai – Thành lập năm 1993 – Bổn mạng: Thánh Tâm Chúa Giesu – Chánh xứ Lm Simon Lê […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Thiên Lộc Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Thiên Lộc – Ngày thường: 5h30 – 18h00 – Chúa nhật: 6h00 – 7h30 – 18h00 Nhà thờ Thiên Lộc ở đâu? – Địa chỉ: Tam Phước, Long Thành, Đồng Nai – Thành lập năm 1976 – Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ – Chánh xứ Phero Nguyễn Phi Hoàng Gợi ý: […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Thiên Bình Long Thành – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Thiên Bình – Ngày thường: 5h00 – Chúa nhật: 5h00 – 8h00 – 17h00 Nhà thờ Thiên Bình ở đâu? – Địa chỉ: ấp Thiên Bình, Tam Phước, Long Thành – Thành lập năm 1972 – Bổn mạng: Thánh Giuse Bầu Cử – Chánh xứ Lm Giuse Nguyễn Kim Đỉnh Gợi […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Thiên Ân Long Thành – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Thiên Ân Long Thành – Ngày thường: 5h00 – Chúa nhật: 5h00 – 8h00 – 17h00 Nhà thờ Thiên Ân ở đâu? – Địa chỉ: xã Bàu Cạn, Long Thành, Đồng Nai – Thành lập năm 1994 – Bổn mạng Thánh Phanxico Xavie – Chánh xứ Lm Phero Vũ Công Bình […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Thiên An Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Thiên An – Ngày thường: 5h00 – 18h00 – Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 18h00 Nhà thờ Thiên An ở đâu? – Địa chỉ: quốc lộ 51 Phước Tân, Long Thành, Đồng Nai – Thành lập năm 1980 – Bổn mạng Thánh Phaolo Tông Đồ Trở Lại – Chánh xứ […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Thành Tâm Đồng Nai – Giáo phận Xuân Lộc

Giờ lễ nhà thờ Thành Tâm – Ngày thường: 5h00 – 17h00 (thứ 7) – 18h00 (thứ 5) – Chúa nhật: 5h00 – 17h00 Nhà thờ Thành Tâm ở đâu? – Địa chỉ: ấp 3 Suối Trầu, Long Thành, Đồng Nai – Thành lập năm 1982 – Bổn mạng Thánh Luca – Chánh xứ Lm […]

xem chi tiết..