52/2 Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Hotline: 0915 797 718 (Hỗ trợ 24/7)
Nhà thờ Lai Uyên Bình Dương – Giáo phận Phú Cường

Giờ lễ nhà thờ Lai Uyên – Ngày thường: 5h00 – 18h00 – Chúa nhật: 5h30 – 16h30 Nhà thờ Lai Uyên ở đâu? – Địa chỉ: ấp 2B, Lai Uyên, Bến Cát, Bình Dương – Chánh xứ Lm Toma Trương Hoàng Phúc – Phó xứ Lm Anton Nguyễn Vũ Trường MF Lịch sử nhà […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Hưng Hòa Bình Dương – Giáo phận Phú Cường

Giờ lễ nhà thờ Hưng Hòa – Ngày thường: 5h00 – Chúa nhật: 5h00 – 8h00 – 17h00 Nhà thờ Hưng Hòa ở đâu? – Địa chỉ: xã Hưng Hòa, Bến Cát, Bình Dương – Chánh xứ: Lm Vinh Sơn Hoàng Trung Đoàn – Phó xứ: Lm Phanxico Xavie Trần Phương Quyền Gợi ý: Tour […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Bến Cát Bình Dương – Giáo phận Phú Cường

Giờ lễ nhà thờ Bến Cát Bình Dương – Ngày thường: 4h15 – 17h00 – Chúa nhật: 5h00 – 7h00 – 17h00 Nhà thờ Bến Cát ở đâu? – Địa chỉ: thị trấn Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương – Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ – Chánh xứ Lm Toma Trần Đức Thành Gợi ý: […]

xem chi tiết..