52/2 Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Hotline: 0915 797 718 (Hỗ trợ 24/7)
Nhà thờ Vị Hưng – hạt Vị Thanh – Giáo phận Cần Thơ

Giờ lễ nhà thờ Vị Hưng – Ngày thường: 5h00 – 17h30 – Chúa nhật: 5h00 – 7h30 – 17h00 Nhà thờ Vị Hưng ở đâu? – Địa chỉ: Khu vực 2, phường 4, TP Vị Thanh, Hậu Giang – Chánh xứ: Lm Anphongso Lê Kim Thạch – Phó xứ: Lm Simon Nguyễn Huỳnh Duy […]

xem chi tiết..