52/2 Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Hotline: 0915 797 718 (Hỗ trợ 24/7)
Nhà thờ Vĩnh Hội Hà Tĩnh – Giáo hạt Ngàn Sâu

Giờ lễ nhà thờ Vĩnh Hội – Ngày thường: – Chúa nhật: Nhà thờ Vĩnh Hội ở đâu? – Địa chỉ: Hương Thọ, Vũ Quang, Hà Tĩnh – Thành lập năm 1919 – Chánh xứ Lm Phero Nguyễn Huy Lưu Xem thêm: Tour Hành Hương Công Giáo tại Việt Nam Lịch sử nhà thờ Vĩnh […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Thọ Vực Hà Tĩnh – Giáo hạt Ngàn Sâu

Giờ lễ nhà thờ Thọ Vực – Ngày thường: – Chúa nhật: 6h00 Nhà thờ Thọ Vực ở đâu? – Địa chỉ: Hà Linh, Hương Khê, Hà Tĩnh – Thành lập năm 1865 – Chánh xứ Lm G.B Nguyễn Ngọc Hùng Xem thêm: Tour Hành Hương Công Giáo tại Việt Nam Tuần chầu Thánh Thể […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Thịnh Lạc Hà Tĩnh – Giáo hạt Ngàn Sâu

Giờ lễ nhà thờ Thịnh Lạc – Ngày thường: – Chúa nhật: 7h00 – 19h00 Nhà thờ Thịnh Lạc ở đâu? – Địa chỉ: Gia Phổ, Hương Khê, Hà Tĩnh – Thành lập năm 2007 – Bổn mạng Mẹ Thiên Chúa – Chánh xứ Lm Giuse Nguyễn Văn Thắng Xem thêm: Tour Hành Hương Công […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Làng Truông Hà Tĩnh – Giáo hạt Ngàn Sâu

Giờ lễ nhà thờ Làng Truông – Ngày thường: – Chúa nhật: Nhà thờ Làng Truông ở đâu? – Địa chỉ: Hương Giang, Hương Khê, Hà Tĩnh – Thành lập năm 1865 – Chánh xứ Lm Anton Lâm Văn Hân Xem thêm: Tour Hành Hương Công Giáo tại Việt Nam  Lịch sử nhà thờ Làng […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Gia Phổ Hà Tĩnh – Giáo hạt Ngàn Sâu

Giờ lễ nhà thờ Gia Phổ – Ngày thường: – Thứ 7: 19h45 – Chúa nhật: 16h30 Nhà thờ Gia Phổ ở đâu? – Địa chri: thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh – Chánh xứ Lm Phero Trần Tùng Xem thêm: Tour Hành Hương Công Giáo tại Việt Nam Lịch sử nhà thờ Gia Phổ […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Tràng Lưu Hà Tĩnh – Giáo hạt Ngàn Sâu

Giờ lễ nhà thờ Tràng Lưu  – Ngày thường: – Chúa nhật: Nhà thờ Tràng Lưu ở đâu? – Địa chỉ: Lộc Yên, Hương Khê, Hà Tĩnh – Chánh xứ Lm G.B Nguyễn Huy Tuấn Xem thêm: Tour Hành Hương Công Giáo tại Việt Nam Công trình của Chúa đầy ánh vinh quang Tôi sẽ […]

xem chi tiết..