52/2 Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Hotline: 0915 797 718 (Hỗ trợ 24/7)
Nhà thờ Xuân Sơn Hà Tĩnh – Giáo hạt Kỳ Anh

Giờ lễ nhà thờ Xuân Sơn – Ngày thường: – Chúa nhật: Nhà thờ Xuân Sơn ở đâu? – Địa chỉ: Kỳ Lạc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh – Thành lập năm 1933 – Bổn mạng Thánh Giuse – Chánh xứ Lm Phero Ngô Văn Trực SSS Xem thêm: Tour Hành Hương Công Giáo tại Việt […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Thiên Lý Hà Tĩnh – Giáo hạt Kỳ Anh

Giờ lễ nhà thờ Thiên Lý – Ngày thường: – Thứ 7: 19h00 – Chúa nhật: 6h00 – 19h00 Nhà thờ Thiên Lý ở đâu? – Địa chỉ: xã Kỳ Long, Kỳ Anh, Hà Tĩnh – Thành lập lên hàng Giáo xứ 2018 – Chánh xứ Lm Phero Nguyễn Đại Xem thêm: Tour Hành Hương […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Quý Hòa Hà Tĩnh – Giáo hạt Kỳ Anh

Giờ lễ nhà thờ Quý Hòa – Ngày thường: – Thứ 7: 19h00 – Chúa nhật: 5h30 – 19h00 (Giáo họ Yên Hòa) Nhà thờ Quý Hòa ở đâu? – Địa chỉ: Kỳ Hà, Kỳ Anh, Hà Tĩnh – Chánh xứ Lm Anton Nguyễn Xuân Bá Xem thêm: Tour Hành Hương Công Giáo tại Việt […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Kim Sơn Hà Tĩnh – Giáo hạt Kỳ Anh

Giờ lễ nhà thờ Kim Sơn – Ngày thường: 4h00 – Thứ 7: 19h00 – Chúa nhật: 7h00 Nhà thờ Kim Sơn ở đâu? – Địa chỉ: Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh – Thành lập năm 2017 – Bổn mạng Thánh Micae – Chánh xứ Lm G.B Lưu Ngọc Hùng Xem thêm: Tour Hành […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Đông Yên Hà Tĩnh – Giáo hạt Kỳ Anh

Giờ lễ nhà thờ Đông Yên – Ngày thường: – Chúa nhật: 6h00 – 15h00 Nhà thờ Đông Yên ở đâu? – Địa chỉ: Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh – Thành lập năm 1927 – Bổn mạng Thánh Phero – Chánh xứ Lm Phero Trần Đình Lai Xem thêm: Tour Hành Hương Công Giáo […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Dũ Yên Hà Tĩnh – Giáo hạt Kỳ Anh

Giờ lễ nhà thờ Dũ Yên – Ngày thường: – Chúa nhật: 5h00 – 8h00 Nhà thờ Dũ Yên ở đâu? – Địa chỉ: Kỳ Thịnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh – Chánh xứ Lm Phanxico Xavie Phan Khánh Dư Xem thêm: Tour Hành Hương Công Giáo tại Việt Nam Lịch sử nhà thờ Dũ Yên […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Dũ Thành Hà Tĩnh – Giáo hạt Kỳ Anh

Giờ lễ nhà thờ Dũ Thành – Ngày thường: – Chúa nhật: Nhà thờ Kỳ Anh ở đâu? – Địa chỉ: Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh – Thành lập năm 1921 Xem thêm: Tour Hành Hương Công Giáo tại Việt Nam Lịch sử nhà thờ Kỳ Anh Giáo xứ Dũ Thành thuộc xã Kỳ […]

xem chi tiết..