52/2 Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Hotline: 0915 797 718 (Hỗ trợ 24/7)
Nhà thờ Thanh Hải Quảng Bình – Giáo phận Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Thanh Hải – Ngày thường: 5h00 – 17h30 – Chúa nhật: 6h00 – 18h00 Nhà thờ Thanh Hải ở đâu? – Địa chỉ: Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình – Thành lập năm 1930 – Bổn mạng Đức Maria Trinh Nữ Vương – Chánh xứ Lm Phero Nguyễn Xuân Sang Xem […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Tam Tòa Quảng Bình – Giáo phận Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Tam Tòa – Ngày thường: – Chúa nhật: 5h45 – 19h30 Nhà thờ Tam Tòa ở đâu? – Địa chỉ: Đồng Hới, Quảng Bình – Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Chánh xứ Lm Phero Trần Văn Thành Xem thêm: Tour Hành Hương Công Giáo tại Việt Nam […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Khe Ngang Quảng Bình – Giáo phận Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Khe Ngang – Thứ 7: 19h15 (Lễ 1 Chúa Nhật) – Chúa nhật: 6h00 Nhà thờ Khe Ngang ở đâu? – Địa chỉ: Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình – Thành lập năm 2015 – Chánh xứ Lm Giuse Nguyễn Xuân Vinh Xem thêm: Tour Hành Hương Công Giáo tại Việt […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Chày Quảng Bình – Giáo phận Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Chày – Ngày thường: – Chúa nhật: 6h30 Nhà thờ Chày ở đâu? – Địa chỉ: Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình – Thành lập năm 1924 – Chánh xứ Lm Giuse Phan Văn Hiệu Xem thêm: Tour Hành Hương Công Giáo tại Việt Nam Lược sử nhà thờ Chày Giáo […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Hòa Ninh Quảng Bình – Giáo phận Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Hòa Ninh – Thứ 7: 19h30 (lễ 1 Chúa nhật) – Chúa nhật: 6h00 – 10h00 (Gh Vĩnh Tân) – 19h30 (Gh Minh Lệ) Nhà thờ Hòa Ninh ở đâu? – Địa chỉ: Quảng Hòa, Quảng Trạch, Quảng Bình – Thành lập năm 1864 – Bổn mạng Thánh Phanxico Xavie – […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Tân Hội Quảng Bình – Giáo phận Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Tân Hội – Ngày thường – Chúa nhật: Nhà thờ Tân Hội ở đâu? – Địa chỉ: Đông Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình – Thành lập năm 1940 – Bổn mạng Thánh Giuse – Chánh xứ Lm Anton Nguyễn Trường Thi Xem thêm: Tour Hành Hương Công Giáo tại Việt Nam […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Phù Kinh Quảng Bình – Giáo phận Hà Tĩnh

Giờ lễ nhà thờ Phù Kinh – Ngày thường: – Chúa nhật: Nhà thờ Phù Kinh ở đâu? – Địa chỉ: xứ Phù Kinh, Phù Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình – Thành lập năm 1897 – Chánh xứ Lm Phaolo Giuse Nguyễn Văn Thiện Xem thêm: Tour Hành Hương Công Giáo tại Việt Nam Lịch […]

xem chi tiết..