52/2 Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Hotline: 0915 797 718 (Hỗ trợ 24/7)
Nhà thờ Xuân Thủy Nam Định – Giáo phận Bùi Chu

Giờ lễ nhà thờ Xuân Thủy –Ngày thường: – Chúa nhật: Nhà thờ Xuân Thủy ở đâu? – Địa chỉ: Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định – Chánh xứ Lm Pet Lương Đức Thiệu Xem thêm Tour Hành Hương Công Giáo tại Việt Nam  Giáo xứ Xuân Thủy chầu lượt Giáo xứ Xuân Thuỷ, một […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Tứ Trùng Nam Định – Giáo phận Bùi Chu

Giờ lễ nhà thờ Tứ Trùng – Ngày thường: – Thứ 7 thay Chúa nhật: 18h45 – Chúa nhật: 6h00 Nhà thờ Tứ Trùng ở đâu? – Địa chỉ: Hải Tân, Hải Hậu, Nam Định – Chánh xứ Lm Vinc Ngô Viết Lục Xem thêm: Tour Hành Hương Công Giáo tại Việt Nam  Lịch sử […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Ninh Sa Nam Định – Giáo phận Bùi Chu

Giờ lễ nhà thờ Ninh Sa – Ngày thường: – Chúa nhật: Nhà thờ Ninh Sa ở đâu?  – Địa chỉ: Hải Giang, Hải Hậu, Nam Định – Bổn mạng: Thánh Phero – Chánh xứ Lm Gioan Baotixita Đoàn Văn Chinh Xem thêm: Tour Hành Hương Công Giáo tại Việt Nam Lịch sử nhà thờ […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Ninh Mỹ Nam Định – Giáo phận Bùi Chu

Giờ lễ nhà thờ Ninh Mỹ – Ngày thường: – Chúa nhật: 4h30 – 18h00 Nhà thờ Ninh Mỹ ở đâu?  – Địa chỉ: xã Hải Giang, Hải Hậu, Nam Định – Thành lập năm 1937 – Bổn mạng Thánh Thomas – Chánh xứ Lm Giuse Đinh Quang Thành Xem thêm: Tour Hành Hương Công […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Lục Phương Nam Định – Giáo phận Bùi Chu

Giờ lễ nhà thờ Lục Phương – Ngày thường: – Chúa nhật: 4h45 – 17h30 Nhà thờ Lục Phương ở đâu? – Địa chỉ: xã Hải Cường, Hải Hậu, Nam Định – Thành lập năm 1934 – Bổn mạng Thánh Phanxico Xavie – Chánh xứ Lm Vinh Sơn Nguyễn Văn Trung Xem thêm: Tour Hành […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Giáp Nam – Giáo phận Bùi Chu

Giờ lễ nhà thờ Giáp Nam – Ngày thường: – Chúa nhật: 5h00 – 8h00 – 17h30 Nhà thờ Giáp Nam ở đâu? – Địa chỉ: xã Hải Phương, Hải Hậu, Nam Định – Bổn mạng: Thánh Vinh Sơn – Chánh xứ Lm Anton Đinh Văn Đang – Phó xứ Lm Giuse Phạm Văn Quyết […]

xem chi tiết..
Nhà thờ An Cư Nam Định – Giáo phận Bùi Chu

Giờ lễ nhà thờ An Cư – Ngày thường: 6h30 – Chúa nhật: 6h30 – 17h00 (cung nghinh Thánh Thế Chúa) Nhà thờ An Cư ở đâu? – Địa chỉ: Hải Tân, Hải Hậu, Nam Định – Thành lập khoảng năm 1800 – Chánh xứ Lm Anre Trần Văn Công Xem thêm: Tour Hành Hương […]

xem chi tiết..