52/2 Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Hotline: 0915 797 718 (Hỗ trợ 24/7)
Nhà thờ Sa Châu Nam Định – Giáo phận Bùi Chu

Giờ lễ nhà thờ Sa Châu – Ngày thường: – Chúa nhật: Nhà thờ Sa Châu ở đâu? – Địa chỉ: Giao Châu, Giao Thủy, Nam Định – Bổn mạng Thánh Giuse – Chánh xứ Lm Giuse Mai Văn Châu – Phó xứ Lm Giuse Vũ Văn Phương – Phó xứ Lm Toma Trần Mạnh […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Duyên Thọ Nam Định – Giáo phận Bùi Chu

Giờ lễ nhà thờ Duyên Thọ – Ngày thường: – Chúa nhật: 5h00 – 15h00 Nhà thờ Duyên Thọ ở đâu? – Địa chỉ: Giao Nhân, Giao Thủy, Nam Định – Chánh xứ Lm Giuse Trần Quang Tuyến Xem thêm: Tour Hành Hương Công Giáo tại Việt Nam  Lịch sử nhà thờ Duyên Thọ Theo […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Phong Lâm Nam Định – Giáo phận Bùi Chu

Giờ lễ nhà thờ Phong Lâm – Ngày thường: – Chúa nhật: Nhà thờ Phong Lâm ở đâu? – Địa chỉ: Giao Phong, Giao Thủy, Nam Định – Thành lập năm 1830 – Chánh xứ Lm Vinh Sơn Nguyễn Văn Hòa SSS – Phó xứ Lm Đaminh Nguyễn Đình Thục Xem thêm: Tour Hành Hương […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Ngưỡng Nhân Nam Định – Giáo phận Bùi Chu

Giờ lễ nhà thờ Ngưỡng Nhân – Ngày thường: 18h00 – Thứ 7: 5h30 – 17h30 – Chúa nhật: 5h00 – 18h00 Nhà thờ Ngưỡng Nhân ở đâu? – Địa chỉ: Giao Nhân, Giao Thủy, Nam Định – Thành lập năm 1960 – Bổn mạng Đức Mẹ Mân Côi – Chánh xứ Lm Jos Phạm […]

xem chi tiết..