52/2 Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Hotline: 0915 797 718 (Hỗ trợ 24/7)
Nhà thờ Kiên Chính Nam Định – Giáo phận Bùi Chu

Giờ lễ nhà thờ Kiên Chính – Ngày thường: – Chúa nhật: 7h00 – 18h30 Nhà thờ Kiên Chính ở đâu? – Địa chỉ: Hải Chính, Hải Hậu, Nam Định – Chánh xứ Lm Giuse Mai Xuân Thanh Xem thêm: Tour Hành Hương Công Giáo tại Việt Nam Tĩnh tâm Giáo xứ Kiên Chính Tĩnh […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Trung Châu Nam Định – Giáo phận Bùi Chu

Giờ lễ nhà thờ Trung Châu – Ngày thường: – Chúa nhật: 5h00 – 15h00 Nhà thờ Trung Châu ở đâu? – Địa chỉ: thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định – Thành lập năm 1912 – Bổn mạng: Thánh Phanxico Xavie | Thánh Terasa Hài Đồng Giesu – Chánh xứ Lm Giuse Phan […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Quế Phương Nam Định – Giáo phận Bùi Chu

Giờ lễ nhà thờ Quế Phương – Ngày thường: – Chúa nhật: 5h00 – 18h00 Nhà thờ Quế Phương ở đâu? – Địa chỉ: Hải Tây, Hải Hậu, Nam Định – Thành lập khoảng thế kỷ 18 – Chánh xứ Lm Vinh Sơn Vũ Đình Cống Xem thêm: Tour Hành Hương Công Giáo tại Việt […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Tang Điền Nam Định – Giáo phận Bùi Chu

Giờ lễ nhà thờ Tang Điền – Ngày thường: 18h00 – Chúa nhật: 18h00 Nhà thờ Tang Điền ở đâu?  – Địa chỉ: Hải Chính, Hải Hậu, Nam Định – Thành lập cuối thể kỷ 18 – Bổn mạng Sinh nhật Đức Mẹ (8/9) – Chánh xứ Lm Augustino Lưu Viết Cẩn Xem thêm: Tour […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Long Châu Nam Định – Giáo phận Bùi Chu

Giờ lễ nhà thờ Long Châu – Ngày thường: 4h30 – 18h00 – Chúa nhật: 4h00 – 18h00 Nhà thờ Long Châu ở đâu? – Địa chỉ: Xóm Cồn Tròn Tây, Hải Hòa, Hải Hậu, Nam Định – Thành lập năm 1902 – Bổn mạng Chúa Kito Vua Vũ Trụ – Chánh xứ Lm Giuse […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Xương Điền Nam Định – Giáo phận Bùi Chu

Giờ lễ nhà thờ Xương Điền – Ngày thường: – Chúa nhật: 5h30 Nhà thờ Xương Điền ở đâu? – Địa chỉ: xã Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định – Thành lập năm 1696 – Chánh xứ Lm Dom Nguyễn Văn Thiện Xem thêm: Tour Hành Hương Công Giáo tại Việt Nam Lịch sử nhà […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Phương Chính Nam Định – Giáo phận Bùi Chu

Giờ lễ nhà thờ Phương Chính – Ngày thường: – Chúa nhật: 5h30 – 9h00 – 18h30 Nhà thờ Phương Chính ở đâu? – Địa chỉ: Hải Triều, Hải Hậu, Nam Định – Bổn mạng Thánh Phero và Phaolo tông đồ – Thành lập năm 1862 – Chánh xứ Lm Giuse Đinh Công Phúc Xem […]

xem chi tiết..