52/2 Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Hotline: 0915 797 718 (Hỗ trợ 24/7)
Nhà thờ Thanh Thủy Nam Định – Giáo phận Bùi Chu

Giờ lễ nhà thờ Thanh Thủy – Ngày thường: – Chúa nhật: Nhà thờ Thanh Thủy ở đâu? – Địa chỉ: Giao An, Giao Thủy, Nam Định – Bổn mạng: Thánh Giuse – Chánh xứ Lm Giuse Nguyễn Văn Thịnh Xem thêm: Tour Hành Hương Công Giáo tại Việt Nam Giáo xứ Thanh Thủy đón […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Định Hải Nam Định – Giáo phận Bùi Chu

Giờ lễ nhà thờ Định Hải – Ngày thường: – Chúa nhật: Nhà thờ Định Hải ở đâu? – Địa chỉ: Hồng Thuận, Giao Thủy, Nam Định – Thành lập năm 1887 – Bổn mạng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Chánh xứ Lm Gioan Baotixita Vũ Văn Đạt Xem thêm: Tour Hành Hương […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Ấp Lũ Nam Định – Giáo phận Bùi Chu

Giờ lễ nhà thờ Ấp Lũ – Ngày thường: – Chúa nhật: 8h00 – 17h00 Nhà thờ Ấp Lũ ở đâu? – Địa chỉ: Giao An, Giao Thủy, Nam Định – Chánh xứ Lm Giuse Vũ Đức Thảo Xem thêm: Tour Hành Hương Công Giáo tại Việt Nam Giáo xứ Ấp Lũ làm phép chuông […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Minh Đường Nam Định – Giáo phận Bùi Chu

Giờ lễ nhà thờ Minh Đường – Ngày thường: – Chúa nhật: 5h00 – 8h00 Nhà thờ Minh Đường ở đâu? – Địa chỉ: Giao Thanh, Giao Thủy, Nam Định – Chánh xứ Lm Jos Trần Văn Thái Xem thêm: Tour Hành Hương Công Giáo tại Việt Nam  Khai mạc tuần chầu – Giáo xứ […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Lạc Nam – hạt Đại Đồng – Giáo phận Bùi Chu

Giờ lễ nhà thờ Lạc Nam – Ngày thường – Chúa nhật: 8h00 – 17h30 Nhà thờ Lạc Nam ở đâu? – Địa chỉ: Giao Lạc, Giao Thủy, Nam Định – Chánh xứ Lm Giuse Phạm Văn Kích Xem thêm: Tour Hành Hương Công Giáo tại Việt Nam Khai mạc tháng hoa – Giáo xứ […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Thuận Thành Nam Định – Giáo phận Bùi Chu

Giờ lễ nhà thờ Thuận Thành – Ngày thường – Chúa nhật: 4h30 – 18h00 Nhà thờ Thuận Thành ở đâu? – Địa chỉ: Hồng Thuận, Giao Thủy, Nam Định – Thành lập năm 1992 – Bổn mạng: Chúa Giuse Kito Vua (Đệ nhất) | Thánh Giuse công nhân (Đệ nhị) – Chánh xứ Lm […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Phú Ninh Nam Định – Giáo phận Bùi Chu

Giờ lễ nhà thờ Phú Ninh – Ngày thường: – Chúa nhật: 5h00 – 8h00 – 17h00 Nhà thờ Phú Ninh ở đâu? – Địa chỉ: Giao Xuân, Giao Thủy, Nam Định – Chánh xứ : Lm Jos Phạm Văn Kỳ Xem thêm: Tour Hành Hương Công Giáo tại Việt Nam  Niềm vui thành lập […]

xem chi tiết..