52/2 Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Hotline: 0915 797 718 (Hỗ trợ 24/7)
Nhà thờ Phong Cốc Bắc Ninh

Giờ lễ nhà thờ Phong Cốc – Ngày thường: – Chúa nhật: 7h30 – 19h30 Nhà thờ Phong Cốc ở đâu? – Địa chỉ: Phong Cốc, Đức Long, Quế Võ, Bắc Ninh – Thành lập khoảng giữa thế kỉ 19 – Bổn mạng Thánh Gieronimo – Chánh xứ Lm Phero Mai Viết Thắng – Phó […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Nam Viên Bắc Ninh

Giờ lễ nhà thờ Nam Viên – Ngày thường: – Chúa nhật: 8h00 Nhà thờ Nam Viên ở đâu? – Địa chỉ: Nam Viên, Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh – Thành lập năm 2007 – Bổn mạng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Chánh xứ Lm Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thắng Xem thêm: […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Lai Tê Bắc Ninh

Giờ lễ nhà thờ Lai Tê – Ngày thường: – Chúa nhật: 7h00 – 18h30 Nhà thờ Lai Tê ở đâu? – Địa chỉ: Lai Tê, Trung Chính, Lương Tài, Bắc Ninh – Thành lập năm 1802 – Bổn mạng Thánh Phanxico Xavie – Chánh xứ Lm Đaminh Nguyễn Văn Tuyên – Phó xứ Lm […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Kẻ Mốt Hải Dương – Giáo phận Bắc Ninh

Giờ lễ nhà thờ Kẻ Mốt – Ngày thường: – Chúa nhật: 8h00 – 18h00 Nhà thờ Kẻ Mốt ở đâu?  – Địa chỉ: Kẻ Mốt, Tân Sơn, Cẩm Giang, Hải Dương – Thành lập năm 1841 – Bổn mạng Đức Mẹ Mân Côi – Chánh xứ Lm Giuse Nguyễn Văn Công Xem thêm: Tour […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Cẩm Giang Bắc Ninh

Giờ lễ nhà thờ Cẩm Giang – Ngày thường: – Chúa nhật: 9h30 – 19h30 Nhà thờ Cẩm Giang ở đâu? – Địa chỉ: Hoàng Nguyên, Tiên Sơn, Bắc Ninh – Bổn mạng Thánh Teresa Avila – Chánh xứ Lm Giuse Nguyễn Hoàng Ân Xem thêm: Tour Hành Hương Công Giáo tại Việt Nam  Lịch […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh – Giáo phận Bắc Ninh

Giờ lễ nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh – Ngày thường: 5h30 – 17h30 – Chúa nhật: 5h30 – 6h30 – 16h30 Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh ở đâu? – Địa chỉ: Tòa Giám Mục TP Bắc Ninh, Bắc Ninh – Thành lập năm 1889 – Chánh xứ Phanxico Xavie Bùi Quang Thuận – […]

xem chi tiết..