52/2 Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Hotline: 0915 797 718 (Hỗ trợ 24/7)
Nhà thờ Tiên Nha Bắc Giang – Giáo phận Bắc Ninh

Giờ lễ nhà thờ Tiên Nha – Ngày thường: 5h00 – Chúa nhật: 5h00 – 8h00 – 17h00 Nhà thờ Tiên Nha ở đâu? – Địa chỉ: Tiên Nha, Tiên Hưng, Lục Nam, Bắc Giang – Chánh xứ Lm Phanxico Xavie Nguyễn Văn Tuân – Phó xứ Lm Giuse Nguyễn Văn Công Xem thêm: Tour […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Thiết Nham Bắc Giang – Giáo phận Bắc Ninh

Giờ lễ nhà thờ Thiết Nham – Ngày thường: 5h00 – Chúa nhật: 5h00 – 8h00 Nhà thờ Thiết Nham ở đâu? – Địa chỉ: Thiết Nham, Minh Đức, Việt Yên, Bắc Giang – Chánh xứ Lm Vicente Nguyễn Văn Quân Xem thêm: Tour Hành Hương Công Giáo tại Việt Nam  Lịch sử nhà thờ […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Ngọ Xá Bắc Giang – Giáo phận Bắc Ninh

Giờ lễ nhà thờ Ngọ Xá – Ngày thường: 5h00 – Chúa nhật: 5h00 – 8h00 Nhà thờ Ngọ Xá ở đâu? – Địa chỉ: Ngọ Xá, Châu Minh, Hiệp Hòa, Bắc Giang – Bổn mạng: Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giesu – Chánh xứ Lm Giuse Nguyễn Văn Khiêm – Phó xứ Lm Giuse […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Nghĩa Hạ Bắc Giang – Giáo phận Bắc Ninh

Giờ lễ nhà thờ Nghĩa Hạ – Ngày thường: 5h30 – Chúa nhật: 5h30 – 7h00 Nhà thờ Nghĩa Hạ ở đâu?  – Địa chỉ: Nghĩa Hạ, Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang – Chánh xứ Lm Đaminh Nguyễn Quang Thiều Xem thêm: Tour Hành Hương Công Giáo tại Việt Nam  Lịch sử nhà thờ […]

xem chi tiết..
Nhà thờ Đại Lãm Bắc Giang – Giáo phận Bắc Ninh

Giờ lễ nhà thờ Đại Lãm – Ngày thường: 5h00 – Chúa nhật: 5h30 – 7h00 – 17h00 Nhà thờ Đại Lãm ở đâu? – Địa chỉ: Đại Lãm, Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang – Chánh xứ Lm Giuse Trần Đức Huyên Xem thêm: Tour Hành Hương Công Giáo tại Việt Nam  Đôi nét […]

xem chi tiết..